20 februari 2009

Lotsa funktionsnedsatta rätt direkt!

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Janson (FP), Jonas Ransgård (M) och Carina Liljesand (KD), att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för en mer samlad vägledning för enskilda med funktionsnedsättning.

- Många människor med funktionsnedsättningar kan vittna om hur tröstlöst mötet med den offentliga apparaten kan vara. De verksamheter som egentligen är till för dem upplevs istället som en motpart. Var och en ser till sin del, sitt ansvarsområde och inte till hela människan bakom funktionshindret, menar Janson, Ransgård och Liljesand.

- Olika huvudmän, stat, region, kommun och administrativa enheter inom dessa hanterar de olika delarna och ibland rentav samma eller snarlika insatser som den enskilde bollas emellan. Skillnaderna i vilket stöd som erbjuds kan också bero på vem som fattar beslutet. För en person med en dessutom ny omvälvande livssituation i bagaget, kan det vara väl så förödande som själva förändringen i livssituationen som sådan. Att ens veta sina behov och stå upp för sin rätt att få dem tillgodosedda är i det läget inte helt enkelt, säger Janson, Ransgård och Liljesand.

- För psykiskt funktionshindrade finns sedan ett antal år så kallade personliga ombud, som är en form av kontaktperson med ett ansvar för att bistå och å den enskildes vägnar se till att samordna insatserna på bästa sätt för rätt insatser i rätt tid från rätt instans. Det ger sammantaget såväl välfärdsvinster som samhällsekonomiska vinster. Det kan finnas anledning att pröva något liknande även för övriga funktionshindersgrupper, avslutar Janson, Ransgård och Liljesand.

11 februari 2009

Marit Paulsen i topp på FP:s EU-valsedel

Folkpartiet liberalerna fastställde på lördagen vid sitt partiråd i Göteborg partiets valsedel till Europaparlamentsvalet den 7 juni i år.

Listan toppas av Marit Paulsen, som valdes enhälligt av partirådet. På plats två och tre placerades Olle Schmidt, europaparlamentariker från Malmös respektive Cecilia Wikström, riksdagsledamot från Uppsala. På platserna därefter återfinns två riksdagsledamöter från Stockholm, Fredrik Malm och Barbro Westerholm. Den slutgiltiga listan innehåller totalt 42 namn.

- Jag ska fortsätta att driva jordbruksfrågorna och ett avskaffande av EU:s jordbruksstöd, säger Marit Paulsen (FP) i en kommentar. Men jordbrukspolitik är inte bara matproduktion. En av de centrala punkterna är att ge afrikanska kvinnor en fair chans att få ordning på sina liv och ge sina barn vaccin och skolgång.

Partirådet antog också FP:s europaprogram "Vi tror på Europa". Programmet innehåller ett stort antal punkter som exempelvis införandet av euron, en offensiv klimatpolitik med utbyggd kärnkraft och forskningssatsningar kring förnybar energi samt ett europeiskt FBI. Se hela listan här.

Björklund om energiuppgörelsen