21 december 2011

Alla skattefinansierade kulturprojekt ska utvärderas

I samband med kulturnämndens sammanträde i december hade Alliansens företrädare föreslagit såväl riktlinjer som utförlig redovisning av ett antal kulturprojekt som i dagsläget får bidrag utan att behöva ansöka om det. Ett sådant projekt är exempelvis Alfons Åbergs Kulturhus. Staden saknar helt riktlinjer för hanteringen av stödet till Alfons Åberg Kulturhus. Alliansen vill nu att direktiv ska tas fram för att följa projektets utveckling från början.

- Det är viktigt med transparens och insyn i verksamheterna, även om det rör sig om mindre belopp. Med detta förslag kan alla stadens kulturstöd till olika projekt ses över, men också jämföras. Det behövs, säger Ann Catrine Fogelgren (FP).

Läs mer på Alliansen i Göteborgs blogg.

9 december 2011

Nytt nummer av GöteborgsLiberalen

Nu kan du läsa senaste numret av GöteborgsLiberalen. Stort fokus på äldreomsorgen i Göteborg. Nr 6 kommer snart i brevlådan!

Läs fler nummer av GöteborgsLiberalen: Folkpartiet Liberalerna Göteborg.

7 december 2011

Granska fler projekt än Upp!

Med anledning av den senaste tidens avslöjanden kring projekt Upp föreslår idag Alliansen i Göteborgs Kommunstyrelse att liknande projekt i staden ska granskas. Totalt handlar det om projekt för närmare 50 miljoner kronor som delats ut till nämnderna där kommunstyrelsen saknat beslutsunderlag.

– Det som avslöjats om Upp visar på att de rödgröna brister i sin kontroll, resultat och styrning. Vi är oroade och vill ha en särskild granskning av liknande projekt, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).

Läs mer på Alliansens blogg.

6 december 2011

FP vill ha ett nystartskvarter för entreprenörer


I en motion till kommunfullmäktige föreslår Axel Darvik (FP) och Helene Odenjung (FP) att Göteborgs stad ska ta fram en plan för att skapa ett nystartskvarter. Tanken är att kvarteret ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och tillväxt i Göteborg.

- För att lyckas skapa nya framgångsrika företag behövs en kombination av bra idéer, kapital och entreprenörer. Entreprenörskap är inte bara en medfödd talang utan kan till stor del utvecklas och tränas upp, genom ett nystartskvarter kan vi skapa bättre förutsättningar för nytänkande och tillväxt, säger Axel Darvik (FP), 1:e vice ordförande i miljö- och klimatnämnden.

I ett nystartskvarter samlokaliseras ett flertal stödjande funktioner som redan finns i Göteborg för att på bästa sätt nå ut till entreprenörer med gemensamma aktiviteter och utbildningar. Genom att minska de fysiska avstånden kan utväxlingen på det som redan görs bli betydligt större. Nystartskvarteret ska etableras i ett område med förhållandevis låga hyror som exempelvis Marieholm.

- Genom att skapa ett nystartskvarter, med låga hyror, kan vi skapa drivkrafter och stödja entreprenörskap – vilket leder till att vi kan ta upp trender tidigt. Göteborg kan bli en stad där nya idéer blir möjliga, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

Läs motionen.

30 november 2011

Inför ”Lex Göteborg” i förskolan

I 17 år och i fem val har den rödgröna majoriteten lovat full behovstäckning i barnomsorgen. Göteborg är den enda av landets 290 kommuner som aldrig har uppnått full behovstäckning inom förskolan, skriver bland andra Piotr Kiszkiel (FP) på GP debatt.

29 november 2011

Alliansen säger nej till neddragningar på SU

De ramar som Hälso- och sjukvårdsnämnderna har för 2012 är helt enkelt inte tillräckliga för att sjukvården och SU ska kunna klara vården för 2012, skriver företrädare för Alliansen i styrelsen för SU på GP debatt i dag.

28 november 2011

Cecilia Malmström utsedd till hedersdoktor

Den 21 oktober utsåg samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet EU-kommissionären Cecilia Malmström till hedersdoktor.

- Jag är enormt hedrad över denna prestigefulla utmärkelse. Min tid vid Göteborgs universitet var några av de bästa åren i mitt liv och jag är stolt att nu kunna titulera mig både doktor och hedersdoktor från Samhällsvetenskapliga fakulteten, säger Cecilia Malmström.

Fakultetsnämnden motiverar sitt beslut med att Cecilia Malmström under hela den tid hon innehaft olika framstående politiska poster visat stort intresse för högre utbildning och forskning i Sverige och speciellt vid Göteborgs universitet. Det var också här hon disputerade i statsvetenskap år 1998. Hennes föreläsningar har varit mycket uppskattade av studenterna.

- Som EU-kommissionär bor och arbetar jag i Bryssel, men jag har kvar mina rötter i Göteborg. Det händer ganska ofta att jag träffar gamla studenter här och jag känner mig så stolt när jag ser hur bra det har gått för dem. Trots att jag inte bor i Göteborg besöker jag så ofta jag kan universitetet. Att prata med studenter är bland det roligaste jag vet och nu ska jag försöka besöka Göteborgs universitet ännu oftare framöver, avslutar Cecilia Malmström.

24 november 2011

Granska äldreomsorgen

I dag presenterar Alliansen två nya förslag för att stärka och förbättra äldreomsorgen i Göteborg. Kommunstyrelsen föreslås genomföra en riktad kommunal tillsyn och granskning av stadens äldreomsorg. Samtidigt läggs ett förslag om att ta fram ett kommungemensamt uppföljningsverktyg, med fokus på kvalité.

- Vi behöver ta ett helhetsgrepp om äldreomsorgen där kommunstyrelsen tar ett större ansvar. Därför vill vi nu att granska och genomföra en kommunal tillsyn i all äldreomsorgsverksamhet i staden. Alliansen vill få en genomarbetad lägesrapport om situationen inom omsorgen och vi menar att det behövs en utgångspunkt för det fortsatta kvalitetsarbetet inom staden, säger biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP).

Läs mer.

17 november 2011

Inför äldreomsorgsinspektörer i Göteborg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP) att det införs äldreomsorgsinspektörer i Göteborg. Inspektörerna ska agera inom all verksamhet inom äldreomsorgen och granska både kommunal som fristående verksamhet.

- Äldreomsorgen är i dag ett av stadens viktigaste och största verksamhetsområde. Av en 100-lapp i kommunalskatt går 46 kronor till vård och omsorg av våra äldre i Göteborg. Att stärka tillsynen och förbättra kvaliteten i omsorgen av äldre är därför helt centralt. Därför vill vi nu att staden inför äldreomsorgsinspektörer som kan bidra till en ökad tillsyn, förbättra kvalitén och ge oss valuta för skatten. Ju fler möjligheter och system det finns för att upptäcka kvalitetsbrister och vanvård, desto bättre, säger Ann Catrine Fogelgren (FP).


- Att åldras och bli hjälpbehövande ska inte innebära en förlust av värdighet, välbefinnande och självbestämmande. När vi behöver vård och omsorg måste vi garanteras en vård med värdighet och omtanke, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

Ta del av motionen.

9 november 2011

Fler unga behöver ett jobb

Arbete. En av våra viktigaste utmaningar är att få fler ungdomar i arbete. Om unga människor går rakt ut i arbetslöshet, efter fler år i skolan, är det lätt att de tappar fotfästet och tron på framtiden. Enligt arbetsförmedlingens statistik från september fanns drygt 4 500 unga som var öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Göteborg. Det skriver Helene Odenjung och Ann Catrine Fogelgren på GT debatt i dag som menar att genom lärlingsprovanställningar och fler praktikplatser i verktygslådan kan vi i kommunerna fortsätta att minska ungdomsarbetslösheten och skapa jobb för unga.

8 november 2011

Göteborgsoperan och Symfonikerna saknar resurser


Kultur. När den politiska ledningen aviserar nya miljoner till kulturen är det i själva verket pengar som tidigare, till största delen, legat som extra anslag till Göteborgsoperan och Symfonikerna, skriver Lars Nordström (bilden), Ann Catrine Fogelgren och Lars-Gerhard Westberg på GP debatt i dag. Det som ett svar på den rödgröna majoritetens tidigare inlägg om påstådda nya satsningar på de två underfinansierade scenerna i Göteborg. Läs gärna Lars Nordströms första inlägg i debatten.

1 november 2011

Nummer 5 av GöteborgsLiberalen 2011

Nu kan du ta del av det senaste numret av GöteborgsLiberalen.

Björkqvist (FP): Fokus måste vara fler bostäder

Göteborgs största problem i stadsplaneringen är den akuta bristen på bostäder. Den rödgröna majoriteten antog sina mål som lägger fast inriktningen för stadsbyggnaden för kommande år vid förra sammanträdet den 4 oktober. På dagens sammanträde avslogs alliansens förslag till förbättringar.

- Alliansen har lagt ett eget inriktningsdokument med tydliga och prioriterade mål för att få fram fler bostäder i Göteborg, som röstades ner förra mötet. Men idag behandlade nämnden ett tilläggsyrkande alliansen lagt till majoritetens budget, för att förbättra möjligheten att få till fler bostäder, säger Kjell Björkqvist (FP) 1:e vice ordförande i nämnden.

- Skulle exploatörer som själva vill planera och betala för en detaljplan kunna göra det i större utsträckning, kunde resurserna på stadsbyggnadskontoret användas till att leda ännu flera planer samtidigt, fortsätter Kjell Björkqvist.

Flera oberoende undersökningar visar att Göteborgs stad har sämre näringslivsklimat än både Malmö och Stockholm och plan- och byggprocessen är ofta vad som drar ner betygen.

- I vårt förslag föreslår vi att ett stort fokus under 2012 bör ligga på att förbättra servicen på kontoret. Till exempel bättre öppettider och ett åtgärdspaket för att öka nöjdkundindex, avslutar Kjell Björkqvist (FP). Det gäller både bemötandet av enskilda, små och stora företag.

16 oktober 2011

Flera västsvenskar i FP:s partistyrelse

Under Folkpartiet liberalernas landsmöte i Karlstad omvaldes kommunalrådet i Göteborg, Helene Odenjung, till förste vice partiordförande.

- Jag är ödmjuk, glad och laddad inför uppgiften att fortsatt ingå i ledningen för FP, kommenterar Helene beslutet. Regionrådet Jonas Andersson och Claes Jäge­vall, kommunstyrelsen ordförande i Tibro, omvaldes också till ledamöter av partistyrelsen. De två får nu sällskap av Ulrika Landergren, kommunalråd i Kungsbacka, som nu gör comeback i partistyrelsen.

10 oktober 2011

Alliansen vill höra dina åsikter

Nyligen startade alliansen i Göteborg ett förnyelsearbete på webben för att utveckla dialogen med invånarna. Det blir även en viktig kanal för dem som vill se ett maktskifte hösten 2014. Vi vill att väljarna och intresserade enkelt ska kunna ta del av de förslag och den politik som vi bedriver i Göteborg och samtidigt bidra med sina erfarenheter. Det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega på GT debatt.

Besök bloggen.

5 oktober 2011

Fogelgren (FP): Inför intraprenad i äldreomsorgen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP) att Göteborgs stad inför intraprenad inom äldreomsorgen.

- Vi vill ge anställda inom äldreomsorgen bättre möjligheter att forma sin egen arbetsplats och utveckla verksamheten. Det bidrar också till mer engagemang hos personalen. Samtidigt leder det till att våra äldre bättre kan påverka sin livssituation och trivseln på boendet, säger Ann Catrine Fogelgren (FP).

- Intraprenad är på stark frammarsch inom den offentliga sektorn, exempelvis på Tjörn, och undersökningar visar att personalen är mer engagerad och känner större meningsfullhet i sitt arbete i de verksamheter som drivs som intraprenad. Nu vill vi starta upp en försöksverksamhet i Göteborg, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

Fakta: Intraprenaden är en självständig enhet med ökat ansvar och utökade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala förvaltningen. Detta innebär att enheten fortfarande är kommunalt ägd och driven samt att personalen är anställd inom kommunen. Uppdraget till intraprenaden tecknas i en flerårig överenskommelse med syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbetssätt.

Ta del av motionen.

4 oktober 2011

FP och M kräver förlängda alkoholtillstånd

Imorgon på Sociala resursnämndens utskott kommer Folkpartiet liberalerna och Moderaterna kräva förlängda alkoholtillstånd med ytterligare ett halvår för de krögare som i dag har tillstånd till kl 05.00.

- De företagare som i dag har 5-tillstånd behöver en rimlig framförhållning för att kunna planera sin verksamhet vad gäller ekonomi och personal. Nu drar processen ut på tiden och det är inte acceptabelt att vi hanterar företagare i Göteborg på det här sättet. Vi kräver nu att de nuvarande tillstånden förlängs med ytterligare ett halvår, säger Cecilia Wigström (FP), 1:e vice ordförande i sociala resursnämnden.


- Vi ska inte stressa fram nya alkoholpolitiska riktlinjer, utan dessa måste få beredas ordentligt i en öppen process med berörda aktörer – med tydliga spelregler, säger Johan Fält (M), ledamot i sociala resursnämnden.


Fakta: Nuvarande 5-tillstånd i Göteborg gäller till och med 2011-12-31.

30 september 2011

Alliansen startar förnyelsearbete på webben

Alliansen i Göteborg startar i dag ett gemensamt förnyelsearbete på webben för att utveckla dialogen med göteborgare och andra som är intresserade av stadens utveckling. I verktygslådan hittas bland annat en blogg, ett twitterkonto och en sida på facebook.

- Vi startar nu ett långsiktigt förnyelsearbete inför valet 2014 och vi vill ha med göteborgarna och våra vänner på tåget. Det här blir en viktig kanal för att möta Alliansens väljare och få diskutera de samhällsproblem vi ser i Göteborg. Tillsammans blir vi starkare, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare.

- Öppenhet och transparens är viktigt för oss. Med hjälp av webben hoppas vi kunna förbättra dialogen med väljarna och andra intresserade av stadens utveckling. Det ska vara enkelt att kunna bidra med idéer och förslag som kan utveckla vår politik. Nu blir det möjligt dygnet runt, fortsätter Helene Odenjung (FP), kommunalråd och gruppledare.

- Nu öppnar vi upp för fler att ta del av vad som händer inom politiken och samtidigt minskar vi avståndet till väljarna. Många olika plattformar för deltagande gynnar demokratin och deltagandet i politiken, avslutar David Lega (KD) kommunalråd och gruppledare.

Fakta: Navet i förnyelsearbetet kommer att vara den gemensamma bloggen som hittas på www.alliansengbg.se. Där kommer man även kan följa dialogen via de gemensamma kanalerna på Twitter och på Facebook.

28 september 2011

Utveckla magnetskolor

Göteborg är en segregerad stad, och det finns knappast något samhällsområde där utanförskapet blir så tydlig som i skolan. I skolan förstärks den segregation som följer av att det i några områden bor många människor med låga inkomster och som ofta har råkat ut för arbetslöshet. Gång på gång förkastas våra konkreta förslag av den politiska majoriteten i Göteborg. Folkpartiet vill utveckla magnetskolor, det skriver Helene Odenjung mfl på GT debatt i dag.

22 september 2011

Utlys en arkitekttävling för bostäder och boendemiljöer för äldre

I en motion till kommunfullmäktige föreslår folkpartisterna Ann Catrine Fogelgren och Kjell Björkqvist att Göteborg utlyser en arkitekttävling för bostäder och boendemiljöer för äldre.

- Andelen äldre personer ökar kraftigt och kraven på bättre boenden kommer att öka. Vi tror att en arkitekttävling kan bidra med nya och spännande förslag på hur vi kan utveckla bostäder och boendemiljöer för äldre i Göteborg. Det kan också sätta fart på att bygga nya seniorbostäder, säger biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP).

- I arbetet med att utveckla nya boendeformer är det angeläget att äldre får vara med och tycka till. Dialog, inflytande och påverkan är oerhört viktigt. Vi hoppas att vårt förslag kan bidra till att skapa ett tryggt åldrande och delaktighet i samhället, säger Kjell Björkqvist (FP), vice ordförande i Byggnadsnämnden.

Läs mer
här.

19 september 2011

Nej till bostadskö i Göteborg

Göteborgs största problem på bostadsområdet är den akuta bristen på bostäder. De rödgröna föreslår en bostadsförmedling enbart baserad på kötid, men det löser inte bostadsbristen, vilket borde ha huvudprioritet för majoriteten och deras bostadspolitik.

- Majoriteten borde fundera över hur de skall få till fler bostäder istället för navelskåderi med omorganisering i byråkratin. Det säger Martin Wannholt (M), kommunalråd, i en kommentar.

- Det är inte alls säkert att de som har stått längst tid i kö har störst behov av en lägenhet. Utan en kö skapar istället en orättvisa för exempelvis studenter som söker sig till Göteborg eller andra som flyttar hit för att arbeta. Ett kösystem skulle drabba alla - vi förmedlar fler lägenheter redan i dag än vad Stockholm gör med sin kö, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd .

- Den svarta bostadsmarknaden får onödigt mycket bränsle om man endast ska ta hänsyn till kötid vid bostadsförmedlingen. Det behöver vi minst av allt just nu i Göteborg, säger David Lega (KD), kommunalråd

"Öppenheten måste sättas främst"

Folkpartiet har tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna föreslagit kommunstyrelsen i Göteborg att inrätta en oberoende granskningskommission och utreda möjligheterna till att stärka och vässa stadens Stadsrevision.

- För att stärka det långsiktiga arbetet med att öppna upp vår stad vill vi vässa och stärka Stadsrevisionen. Ska medborgarnas insyn och kontrollmakt stärkas måste vi göra upp med den tystnads- och beslutskultur som fått råda i Göteborg. Öppenheten måste sättas främst och vi behöver prata mer om etik och moral, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).

Utöver en oberoende granskningskommission, direkt under Stadsrevisionen, vill man också ta fram ett förslag till kommungemensam kod som fokuserar på etik och moral.

13 september 2011

S sviker Angereds närsjukhus

I valrörelsen 2002 lanserade Folkpartiet idén om ett närsjukhus i Angered. Därefter har en politisk enighet nåtts kring sjukhusets tillkomst och efter många turer har också själva sjukhusbyggnaden fått en lokalisering och finansiering. Enligt tidplanen skulle byggnaden stå klar under våren 2014. Men nu sätter den S-ledda regionala ledningen käppar i hjulen. Det skriver Jonas Andersson (FP) och Helena Holmberg (FP) på GT debatt.

7 september 2011

Alarmerande situation för fritidsverksamheten

På kommunstyrelsens sammanträde i dag behandlas Göteborgs stads kvalitetsredovisning för utbildningsområdet 2010. I den uppmärksammas den allvarliga situationen inom stadens fritidsverksamhet. Under det gångna året har elevgrupperna blivit ännu större och enligt Skolverket finns det i dag 29,7 barn i snitt per avdelning, vilket motsvarar en ökning med 2,3 barn sedan 2009. På flera avdelningar är grupperna betydligt större. Antalet barn per årsarbetare har också ökat.


- Fritidsverksamheten fyller en viktig funktion för många elever och föräldrar. Men nu är situationen med mycket stora elevgrupper alarmerade och det har bara blivit värre trots löften om förändring. Tillgängigheten, både geografiskt och öppettider, varierar också stort över staden, säger Helene Odenjung (FP) som nu väcker frågan till debatt i fullmäktige.

Läs mer i GT, GP

2 september 2011

Inför en äldreombudsman i Göteborg

För att stärka äldres röst i Göteborg vill vi införa en kommunal äldreombudsman dit äldre och anhöriga ska kunna vända sig för att få råd och stöd, skriver bland andra Piotr Kiszkiel (FP) och Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i dag.

Ann Catrine har tillsammans med företrädare för Alliansen nyligen motionerat om att införa en äldreombudsman i Göteborg.

29 augusti 2011

Odenjung föreslås bli omvald

I dag presenterade Folkpartiet liberalernas valberedning sitt förslag till partistyrelse inför Landsmötet i Karlstad den 14-16 oktober.

Kommunalrådet i Göteborg, Helene Odenjung, föreslås till omval som 1:e vice partiordförande. Regionrådet i Västra Götaland, Jonas Andersson, och
Claes Jägevall, kommunstyrelsens ordförande i Tibro, föreslås till omval som ledamöter av partistyrelsen. Fyra nya namn föreslås till partistyrelsen bland andra Ulrika Landergren, kommunalråd i Kungsbacka, samt Frida Johansson Metso, som är född och uppvuxen i Göteborg.

I nyhetsflödet: GP,

Fler bloggar: Tommy, Olle, FP Järfälla,

24 augusti 2011

Göteborg behöver en ny stadsbyggnadspolitik

När vi bygger nytt får vi inte göra om misstagen från Västra hamnen i Malmö, Norra Älvstranden i Göteborg eller Hammarby Sjöstad i Stockholm. Vi vill inte bygga ghetton för någon speciell samhällsklass, det skriver Kjell Björkqvist (FP) och Adam Cwejman (FP) på GP debatt i dag.

8 augusti 2011

Björklund sommartalade i Marstrand

I går sommartalade, Folkpartiet liberalernas partiledare, Jan Björklund traditionsenligt på Marstrand. I ett starkt ideologiskt tal pratade Björklund om händelserna i Norge, behovet av frihet i världen och om prioriteringar inför höstens budgetförhandlingar i regeringen. I fokus stod satsningar på lärare, förbättringar i sjukförsäkringsreformen och en skattereform.

-Det ekonomiska läget i vår omvärld är oroligt och det är möjligt att regeringen i höst måste lägga en stramare budget än vi tidigare tänkt. Då blir det viktigt med tydliga prioriteringar. För Folkpartiets del är det viktigaste kravet inför höstens budget att åstadkomma en lärarreform, som innebär nya karriär- och utvecklingsmöjligheter för lärarkåren, samtidigt som lönenivåerna successivt lyfts.

Läs hela sommartalet.

Fler om sommartalet: GP ledare, GT, SvD, HD, VLT, Sydsvenskan,

29 juni 2011

Göteborg behöver tillväxt

Grunden till ett välmående Göteborg ligger i att människor har jobb och att staden växer. Vi oroas därför över att Miljöpartiet med Kia Andreasson (MP) i spetsen tvekar inför både tillväxt och befolkningsökning. Alliansen i Göteborg vill att Göteborgsregionen ska växa. Vi vill att det byggs betydligt fler bostäder i Göteborg, både på grund av den fortsatta bostadsbristen, men även för att säkra Göteborgsregionens framtid. Det skriver Helene Odenjung (FP) på GP debatt med Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD).

20 juni 2011

Nytt nummer av GöteborgsLiberalen

Nu finns det ett nytt nummer ute av GöteborgsLiberalen som är Folkpartiet i Göteborgs medlemstidning. Som alltid finns tidningen tillgänglig på webben.


Ta del av fler dokument från Folkpartiet Liberalerna Göteborg.

13 juni 2011

Odenjung: Det liberala alternativet vågar prioritera

Nyligen presenterade kommunalrådet Helene Odenjung (FP) folkpartiet liberalernas budgetförslag, Det liberala alternativet, för 2012.

- Det liberala alternativet ger göteborgarna valfrihet och rättvisa. Vi öronmärker resurserna för förskolan, grundskolan och till omsorgen av våra äldre. Vi låter göteborgarna bestämma hela livet, säger Helene Odenjung (FP) i en kommentar till budgeten. Du kan läsa fler kommentarer på vår hemsida eller läsa budgeten nedan.


10 juni 2011

Fogelgren: Inrätt en äldreombudsman i Göteborg

I går väckte Alliansen i Göteborg förslaget om att inrätta en kommunal fristående äldreombudsman genom en motion till kommunfullmäktige.

- Vården och omsorgen av äldre får inte svikta, den måste alltid fungera. För att säkerställa en hög kvalitet och god omsorg behövs en fristående äldreombudsman, som kan lyssna, ge råd och stöd. Men som också kan ta emot klagomål och anmälningar, säger biträdande kommunalråd Ann Catrine Fogelgren (FP) i en kommentar till motionen.

Läs motionen.

6 juni 2011

Se bilder från regnbågspromenaden!

I dag gick ett 60-tal liberaler Regnbågspromenaden från GöteborgsOperan till Götaplatsen i samband med att HBTQ-festivalen avslutades. Först i tåget gick regionrådet Jonas Andersson, kommunalrådet Helene Odenjung och statsrådet Birgitta Ohlsson.

Folkpartiet passerar PosiedonAnn Catrine Fogelgren, Birgitta Ling-Fransson och Carina LiljesandBirgitta Ohlsson och Axel DarvikGötaplatsenPiotr Kiszkiel och Erik Lithander Catrine Norrgård och Pär Gustafsson flaggadeJonas Andersson, Helene Odenjung, Birgitta OhlssonFP på AvenynFP passerar StoranJonas Andersson, Helene Odenjung, Birgitta Ohlsson Folkpartiet i RegnbågspromenadenJonas Andersson, Helene Odenjung, Birgitta OhlssonCatrine Norrgård ledde FP:s tågHelene Odenjung och Birgitta OhlssonAnn-Marie Ekström Valspurten 14 maj 2011 - BOS 68Valspurten 14 maj 2011 - BOS 67Valspurten 14 maj 2011 - BOS 66Valspurten 14 maj 2011 - BOS 65Valspurten 14 maj 2011 - BOS 64

30 maj 2011

Debatten om skolan är viktig

Skoldebatten har fått ny energi. Nödvändig helhetssyn och avslöjande iakttagelser (Maciej Zaremba) möts av ideologiska undanflykter (Sven Eric Liedman) och facklig indignation (Eva-Lis Sirén). Skolan är det som präglat mig mest och under ännu en fundering på debatten och argumenten, slår det mig plötsligt; det är antalet elever i klasserna som gör den stora skillnaden. Det skriver Anders Carlberg (FP) ersättare i fullmäktige på GT debatt i dag.

27 maj 2011

Nolltolerans mot skadegörelse

Vi vill ha nolltolerans och en regel där allt klotter saneras och skadegörelse åtgärdas inom ett dygn från det att det anmäls till stadens servicenummer. Det skriver bla Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung på GP debatt.

24 maj 2011

Göteborgs företagsklimat måste lyftas

Det var ingen trevlig läsning för oss Göteborgs­politiker när Svenskt näringsliv i början av månaden publicerade sin rankning av kommunernas företagsklimat. Göteborg rasar från plats 70 till plats 97. Det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GT debatt.

17 maj 2011

Alliansen: Göteborg fortsätter sin ökenvandring vänsterut

I dag har S, MP och V presenterat sitt budgetförslag för 2012 och gruppledarna för Alliansen i Göteborgs Kommunstyrelse kommenterar förslagen.

– Jag saknar tydliga mål och satsningar på att höja kvaliteten och öka valfriheten i välfärden. Dessutom saknas satsningar för att få bukt med otrygghet, utanförskap och brottslighet, trots att det är frågor som ligger högt på göteborgarnas dagordning, säger Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.

– Det är bra att de höjt ambitionen med bostadsbyggandet, även om de aldrig nått sitt förra mål med 2000 bostäder per år. Därför är oddsen att de ska lyckas nu ganska höga. Dessutom vill de införa en bostadskö, men det löser inte bostadsbristen, säger Jonas Ransgård (M).

– Vi välkomnar satsningarna på förskolan, men ska de förverkligas krävs att resurserna öronmärks. Förslag om gigantiska förskolor med 10-15 avdelningar är panikartat och saknar barnperspektivet. Deras modell har havererat utan öronmärkning hamnar inte pengarna där de ska. Vi saknar också viktiga kompetens- och lönesatsningar på lärare, vi har högre ambitioner med skolorna i Göteborg, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– Göteborg faller i ranking både när det gäller företagsklimat och nyetableringar. Ska vi lyckas vända den trenden krävs satsningar på nyföretagande, entreprenörskap och större lyhördhet för den som vill starta och driva företag i Göteborg. Så skapas förutsättningar för fler jobb och fler skattebetalare, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– Vänstermajoriteten säger att äldres inflytande över sin vardag ska öka, men deras politik innebär inget riktigt självbestämmande för göteborgarna. Fortfarande tillåts inga andra utförare än staden, och äldre får fortfarande inte bestämma vem som skall utföra deras hemtjänst. Hur ska valfriheten och självbestämmandet kunna öka då?, säger David Lega (KD), kommunalråd.

– Det saknas sammanhängande satsningar för att göra Göteborg mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Jag tycker det hade varit pinsamt om jag hade ansvaret för den här budgeten, säger David Lega (KD), kommunalråd.

I nyhetsflödet: GP, SR, GT,

14 maj 2011

Se valspurten med Jan Björklund

I dag hade Folkpartiet i Göteborg valspurt vid Stora Teatern, där nära 150 personer samlades för att lyssna på Jan Björklund och Jonas Andersson. Nedan kan du se hela valspurten.Vill du veta mer om vår politik? Du hittar det mesta på vår valsida.

Nyhetsflödet om valspurten: GP, GP2, GP3, GP4, GT, GT2, GT3, SR, AB, AB2, DN, DN2, Svd,

12 maj 2011

Regionen behöver en stabil regering

På söndag röstar vi antingen för ett fortsatt skakigt vänsterstyre eller för en stabil alliansledning i Västra Götaland.

Under den korta tid som S, MP och V med stöd av sjukvårdspartiet haft ansvaret, har socialdemokraterna haft full upp med att tillgodose övriga koalitionspartiers krav vilket lett till att regionen knappt längre har styrfart. Vi har fått nya besked titt som tätt vad som gäller inom sjukvård och kollektivtrafik samtidigt som den politiska ledningen omkullkastar viktiga överenskomna spelregler för regionen. Den politiska ledningen har på ett halvår åstadkommit en ganska obehaglig situation. Bristen på konsekvens och ansvar är påtaglig. Slarv med dagordningar, beslutsunderlag och handlingar gör att det faktiskt från gång till annan är ganska oklart vad som egentligen bestäms. Det skriver Johnny Magnusson (M), Jonas Andersson (FP), Monica Selin (KD) och Kristina Jonäng (C) på GP debatt.

Alliansens partiledare besökte Göteborg

I dag besökte Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson och Göran Hägglund Kungsportsplatsen för att höja valtemperaturen inför valet till regionfullmäktige på söndag. På Kungsportsplatsen var det "knökat" när kommunalrådet Helene Odenjung frågade ut partiledarna.

Gruppledarna för Alliansen i Västra GötalandsregionenHelene Odenjung i samtalHelene i samtalJan BjörklundVice statsministern frågas ut av mediaStatsministern frågas ut av media Alliansens partiledareAlliansens partiledareAlliansens partiledareJan BjörklundJan BjörklundBild 044 Gå och rösta!Alliansen Jan Björkund talarJan Björklund talarFredrik Reinfeldt talarHelene Odenjung