29 april 2008

Gör våra gymnasieskolor säkrare!

Idag sköts en 18-årig elev på Angeredsgymnasiet i foten vid lunch och hittades av andra elever. Helene Odenjung (fp) vill nu se över säkerhetsrutinerna på gymnasieskolorna i Göteborg.

- Elever och skolpersonal måste kunna känna sig trygga på sin arbetsplats. Idag är det allt för enkelt för den som inte hör hemma på skolan att ta sig in i våra lokaler och här måste vi få till en ändring. Att en elev skjuts i foten under skoltid får aldrig hända, säger Helene Odenjung i (fp), kommunalråd och vice ordförande i utbildningsnämnden i en kommentar till händelsen.

- På de allra flesta arbetsplatser måste personer som kommer på besök anmäla sig och meddela
vad man gör där, så är det inte på våra skolor idag och därför vill jag nu se att Utbildningsförvaltningen ser över säkerhetsrutinerna, avslutar Helene Odenjung (fp).

GT skriver om säkerheten på Göteborgs gymnasieskolor.

23 april 2008

Dags att införa mobila psykteam?

Den frågan ställer sig Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen med anledning av att han idag lägger en interpellation till fullmäktige om mobila psykteam.

- Diskussionen som pågått under flera år i Göteborg, måste få ett slut, nu är det dags att agera och för mig är det en självklarhet att vi behöver mobil psykiatrisk kompetens ute på fältet, säger Mikael Jansson som nu undrar vad de styrande partierna i Göteborg vill.

- Som jag har förstått råder det idag en samsyn om detta i Göteborgs stad och Sociala Resursnämnden har med sitt samordningsansvar för hemlösheten en viktig roll i sammanhanget, men det är en bredare fråga än så för stadens alla olika sociala omsorgsverksamheter. Vi behöver ett mobilt jourpsykiatri att tillgå när behovet behövs, avslutar Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen.

Interpellationen finns att läsa på Mikaels hemsida;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____72170.aspx

21 april 2008

Gör om detaljplanen för Centralposthuset!

Folkpartiet liberalerna presenterade idag ett eget yttrande i fastighetsnämnden över förslaget till detaljplanen för hotellet i Centralposthuset, där Kjell Björkqvist (fp) vice ordförande vill att ett nytt förslag tas fram på utformning av hotellet som bättre tar tillvara och utvecklar den befintliga byggnaden.

- Jag föreslår en bearbetning av förslaget därför att vi inte är nöjda med samverkan mellan de nya byggnaderna och det redan befintliga posthuset, säger Kjell Björkqvist (fp) vice ordförande i fastighetsnämnden.

- Jag tror att vi får en mer spännande stadsbild om vi bygger ihop gammalt och nytt, vilket vi har varit dåliga på i Göteborg under åren. Bygget av nya Pedagogen visar att det går att bygga ihop gammalt med nytt och den erfarenheten ska vi ta tillvara på, avslutar Kjell Björkqvist (fp).

Yttrandet finns att läsa på Kjell Björkqvists hemsidan;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____71315.aspx

15 april 2008

Göteborgs bästa äldreboenden får blommor!

Idag den 15 april kommer folkpartister från SDN Majorna och SDN Linnéstaden tillsammans med Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen att lämna över blommor till personalen på Majstångsgatans äldreboende, Annedals äldreboende och Klamparegatans demensboende för att de enligt Socialstyrelsens nya äldreguide (publicerad 31 mars) fått de högsta betygen av äldreboendena i Göteborgs stad.

- Detta är ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra personalens utmärkta arbete. Vi anser att rankningslistan är något positivt och väntar därför redan på nästa års undersökning. Äldreguiden visar väldigt tydligt att äldreomsorgen är av olika kvalitet i staden och medan vi i Majorna och Linnéstaden kan vara stolta över de boenden vi nu besöker finns det också mycket kvar att göra. Oftast lyfts ju bara det som fungerar mindre bra fram, desto viktigare att då också verkligen ta vara på det som är bra och kan fungera som en förebild för andra. Nu har vi några positiva exempel och dem vill vi såväl gratulera som lära mer av. Målmedvetet lokalt kvalitetsarbete ger resultat, säger Mikael Janson, Karina Johansson, Marie Zachrisson Gärdehed och Ann-Christin Nilsson i en kommentar till deras besök.

1 april 2008

Starta en Nobelklass i Göteborg!

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Helene Odenjung kommunalråd (fp), att Göteborgs stad ska starta en Nobelklass med naturvetenskaplig teknisk inriktning med fokus på matematik på gymnasienivå.

– Flera undersökningar visar att matematikkunskaperna hos svenska elever sjunker, därmed också andelen högpresterande elever. Vi måste bli bättre på att tillvarata elever med specialbegåvningar, ge dem rejäla utmaningar och förutsättningar att bli än bättre, säger Helene Odenjung kommunalråd (fp).

– En göteborgsk Nobelklass på gymnasienivå med naturvetenskaplig teknisk inriktning med fokus på matematik skulle skapa en bra atmosfär och nyfikenhet på mer kunskap, avslutar Helene Odenjung (fp).

Motionen finns att läsa på www.folkpartiet.se/odenjung