5 december 2012

Göteborg får nystartskvarter!

Axel och Helene
Folkpartisterna Axel Darvik och Helene Odenjungs motion om att skapa nystartskvarter blir verklighet. Alla partier är eniga om motionens förslag. 

- Detta är ett steg för att göra Göteborg till en mer spännande och framåtblickande stad. För entreprenörer i norra Europa ska Göteborg bli den självklara platsen när man ska starta ett nytt företag, säger Axel Darvik (FP), ledamot i kommunfullmäktige.

- Genom nystartskvarter eller "Entreprenörernas hus" på ett eller flera ställen, kan vi både kraftsamla, stödja och hjälpa entreprenörers idéer till verklighet tillsammans med exempelvis Drivhuset, Companion, Nyföretagarcentrum och BRG. De är ett viktigt första steg för att underlätta för företagare som vill etablera sig i Göteborg, avslutar kommunalrådet Helene Odenjung (FP).


I nyhetsflödet: SR,

4 december 2012

Nytt nummer av GöteborgsLiberalen

I dagarna kommer det nya numret av GöteborgsLiberalen i brevlådan. Som alltid kan du läsa tidningen här på bloggen. 

// Redaktionen