14 februari 2013

Odenjung (FP) kritisk till registrering av hyresgäster

Redan 2005 frågade Helene Odenjung om det förkom svartlistning av hyresgäster i Göteborg. Då var beskedet nej från Socialdemokraterna. Nu visar det sig att de kommunala bostadsbolagen har regiresterat hyresgäster under flera år. Helene Odenjung är kritisk. 

5 februari 2013

Alliansen vill utreda alternativ till betalstationerna vid Backa

Alliansen i Göteborg har idag lämnat in en skrivelse i Göteborgs Kommunstyrelse där de vill att Styrgruppen för Västsvenska Paketet initierar en utredning med syftet att presentera alternativ till nuvarande placering av betalstationerna längs E6:an vid Backa/Bäckebol.

- I de samtal vi haft med många boende i Backa har det varit tydligt att de önskar att nå sitt närmsta köpcentrum i Bäckebol utan att behöva betala trängselskatt. Det har oftast inte handlat om trängselskatten som helhet, utan om just dessa stationer, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

Placeringen av betalstationerna för trängselskatten vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen och Backadalen har främst motiverats utifrån att de ska motverka oönskad trafik från E6:an in i bostadsområden i Backa. Backastationernas främsta syfte har därmed inte varit att förbättra framkomligheten i trafiksystemet som helhet eller att bidra till finansieringen av Västsvenska Paketet.