29 november 2010

Förbättra snöröjningen i Göteborg

Uppskattningsvis söker 15 000 kvinnor och 10 000 män läkarvård varje år efter att ha halkat på snö eller is i Sverige. Kvinnor är mer utsatta än män i alla åldrar utom bland de yngsta och de äldsta visar siffror från Konsumentverket. Att vi äldre kvinnor över 74 år är mindre utsatta kan bero på att vi i större utsträckning använder halkskydd på skorna. Självklart är det så att varje enskild individ har ett eget ansvar genom att hålla egna trappor och gångar isfria, använda lämpliga skor och kanske använda skydd med dubbar under fötterna. Men samtidigt har kommunen och fastighetsägare i uppgift att förebygga de ofta allvarliga skador som orsakas av snö eller is på genom snöröjning och sandning på allmänna platser. För vi kan inte ha det som vi hade det förra året då det var betydligt enklare att gå runt på Östra kyrkgården än vad det var att gå på Danska vägen för att ta ett exempel av flera från just min stadsdel Örgryte. Det skriver Kerstin Ekman på GT debatt.

22 november 2010

Odenjung ny 1:e vice partiordförande

Folkparitet liberalernas partiråd har idag i enlighet med valberedningens förslag valt Helene Odenjung till förste vice ordförande för Folkpartiet liberalerna samt Erik Ullenhag till andre vice ordförande.

Helene Odenjung är en stark liberal profil och med henne som vice partiledare har kommunpolitiken fått en framskjuten plats. Basen för att driva den socialliberala politiken nära människor finns till stora delar i kommuner och landsting.

– Vi som liberaler ska ta strid för principer, stå för vår övertygelse och vi ska göra det tydligt. Jag är mycket glad och stolt över att ha blivit vald till förste vice ordförande för Folkpartiet. Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar, inte hinder, inte svårigheter – utan möjligheter till initiativ och alternativ, säger Helene Odenjung i en kommentar.

Helene Odenjung var tidigare andre vice ordförande i Folkpartiet och är en av Folkpartiets mest erfarna och namnkunniga kommunalpolitiker. Hon är kommunalråd och gruppledare för Folkpartiet i Göteborg.

SR,

5 november 2010

Odenjung: Bra att Vägvalet tagit sitt ansvar

Allians för Göteborg och Vägvalet har den 5 november gjort en överenskommelse om representation i ett antal centrala nämnder. Överenskommelsen innebär att Vägvalet får ledamotsplats i Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Stadsrevisionens revisorskollegium samt en ersättare i styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB. Vägvalet gör inte anspråk på plats i Kommunstyrelsen och söker inte valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.

- Det är bra att Vägvalet tagit sitt ansvar och inte gör en uppgörelse med Sverigedemokraterna, säger Helene Odenjung, gruppledare (FP).

Alliansens kandidater till 6 kommunalrådsplatser och 2 ersättare i Kommunstyrelsen kommer därmed att väljas utan omröstning.

Nyhetsflödet:
GP, GT,

3 november 2010

Odenjung och Fogelgren föreslagna till omval

Alliansen i Göteborg presenterade i dag sitt förslag till ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen inför belsutet i kommunfullmäktige. Alliansen i Göteborg kommer att ta sex av de tretton ordinarie platserna i Kommunstyrelsen, samt två ersättarplatser. Helene Odenjung (FP) föreslås till kommunaråd och Ann Catrine Fogelgren (FP) till ersättare.

- Göteborg behöver kraftigt förbättrade resultat i skolan, minskat utanförskap och ökat bostadsbyggande. Det är viktiga framtidsutmaningar för Göteborg. Vi i Alliansen kommer att vara en konstruktiv opposition till det rödgröna styret. Vi behöver ge göteborgarna större inflytande och valfrihet över sin vardag, men också öka tryggheten och skapa framtidstro, säger Helene Odenjung, gruppledare (FP).

Nyhetsflödet: GP, SR,