29 november 2010

Förbättra snöröjningen i Göteborg

Uppskattningsvis söker 15 000 kvinnor och 10 000 män läkarvård varje år efter att ha halkat på snö eller is i Sverige. Kvinnor är mer utsatta än män i alla åldrar utom bland de yngsta och de äldsta visar siffror från Konsumentverket. Att vi äldre kvinnor över 74 år är mindre utsatta kan bero på att vi i större utsträckning använder halkskydd på skorna. Självklart är det så att varje enskild individ har ett eget ansvar genom att hålla egna trappor och gångar isfria, använda lämpliga skor och kanske använda skydd med dubbar under fötterna. Men samtidigt har kommunen och fastighetsägare i uppgift att förebygga de ofta allvarliga skador som orsakas av snö eller is på genom snöröjning och sandning på allmänna platser. För vi kan inte ha det som vi hade det förra året då det var betydligt enklare att gå runt på Östra kyrkgården än vad det var att gå på Danska vägen för att ta ett exempel av flera från just min stadsdel Örgryte. Det skriver Kerstin Ekman på GT debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar