5 november 2010

Odenjung: Bra att Vägvalet tagit sitt ansvar

Allians för Göteborg och Vägvalet har den 5 november gjort en överenskommelse om representation i ett antal centrala nämnder. Överenskommelsen innebär att Vägvalet får ledamotsplats i Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Stadsrevisionens revisorskollegium samt en ersättare i styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB. Vägvalet gör inte anspråk på plats i Kommunstyrelsen och söker inte valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.

- Det är bra att Vägvalet tagit sitt ansvar och inte gör en uppgörelse med Sverigedemokraterna, säger Helene Odenjung, gruppledare (FP).

Alliansens kandidater till 6 kommunalrådsplatser och 2 ersättare i Kommunstyrelsen kommer därmed att väljas utan omröstning.

Nyhetsflödet:
GP, GT,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar