30 juni 2010

FP:s valaffischer är presenterade

Nu kan du ta del av folkpartiet liberalernas affischer inför valet i höst.Du kan se alla affischerna på folkpartiets hemsida. Du kan även läsa i GP om årets valaffischer.

29 juni 2010

Inför lärlingsjobb!

Foto: Per Hanstorp

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög. Också historiskt, oavsett regering. Det finns helt enkelt strukturer och problem i samhället som gör att arbetslösheten bland ungdomar är högre här än i många andra länder. Det skriver
Eva Flyborg (FP) på GP debatt idag.

27 juni 2010

Alliansen skapar valfrihet för äldre

Göteborg har sämre valfrihet inom äldreomsorgen än andra kommuner. Därför behövs bättring för att äldre ska få en vardag som präglas av trygghet, kvalitet, värdighet och valfrihet. Det skriver folkpartiets nya ersättare i kommunstyrelsen Ann Catrine Fogelgren tillsammans med Jonas Rangsård (M), Carina Liljesand (KD) och Anders Flanking (C) på GP debatt.

21 juni 2010

Nytt nummer av GöteborgsLiberalen

Nu finns det ett nytt nummer av GöteborgsLiberalen (3/2010) att läsa direkt på webben. Tidningen kommer hem till alla medlemmars brevlådor inom kort.

GöteborgsLiberalen nr 3 2010
Ta del av mer dokument på SlideShare från Folkpartiet Liberalerna Göteborg.

Alliansen: Sverige ska gå före i arbetet med klimatet och mijön

"Vår vision är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Detta åstadkoms genom en kraftfull politik för minskade utsläpp i och utanför Sverige." På GP debatt presenterar idag Alliansarbetsgruppen för miljö och klimat sin rapport inför valet. Eva Flyborg (FP) med flera pekar ut tre områden: klimat, energi och biologisk mångfald, som speciellt viktiga.

– Oljekatastrofen i den mexikanska golfen visar tydligt på det fossilberoende samhällets sårbarhet. Alliansens politik syftar till att befria Sverige från fossil energi, säger Eva Flyborg riksdagsledamot (FP) från Göteborg i en kommentar till arbetsgruppens förslag.

– Genom satsningar på ren energi och en utbyggnad av infrastrukturen för överföring mellan länder kan Sverige bli en exportör av energi till övriga Europa. Här spelar den svenska kärnkraften en naturlig roll, avslutar Flyborg.

20 juni 2010

Sverige behöver euron!

Ryktet om eurons död är betydligt överdrivet. Trots en intensiv svensk jakt på euron de senaste månaderna visar välkomnandet av Estland som nytt euroland och kön av medlemsaspiranter att euron har en dragningskraft. Att vissa länder inte följt regelverket är inget argument mot svenskt medlemskap utan ett starkt argument för att rätta till bristerna. Det skriver skriver Cecilia Malmström och Olle Schmidt (FP) på GP debatt.

17 juni 2010

16 år av socialdemokratiskt styre räcker

Anneli Hulthén och Johan Büser torde ha rodnat när de beskrev vänsterpartiernas ungdomspolitik. I Göteborg har vi nämligen facit efter 16 år av socialdemokratiskt styre. Det är ingen munter syn, skriver bland andra Helene Odenjung (FP) på GP debatt.

10 juni 2010

Helene Odenjung om FP:s budgetsatsningar i Göteborg

Idag är det dags får årets upplaga av budgetfullmäktige i Göteborg. Nedan berättar Helene Odenjung om FP:s budgetsatsningar inför 2011. Du kan även besöka fullmäktige idag eller lyssna på sammanträdet via radion. Det är jämnt inför valet i höst - idag kan du få en tydlig bild av partierna vill med framtiden i Göteborg. Om du twittrar om mötet använd gärna #gbgkf.
Debatten om det livslånga lärandet höll igång länge och det är tydliga skillnader mellan blocken. FP vill öronmärka resurserna till förskolan och skolan. I FP:s budgetförslag satsas 200 miljoner kronor på ett kvalitetslyft i förskolan - som innebär minskade barngrupper och ökad personaltäthet. FP vill också ge vårdnadshavare som drabbas av förskolekön ersättning.

Mikael Janson fick applåder i fullmäktige efter hans sista inlägg i den socialpolitiska debatten, innan dess hade han debatterat äldreomsorg - där han vill se mer av valfrihet, en äldreombudsman och en fungerande parboendegaranti och fler företagare i sektorn.

Här kan du också läsa och ladda ner FP:s förslag till budget.

9 juni 2010

Ann Catrine ny ersättare i kommunledningen

Under onsdagskvällen samlades folkpartiet liberalerna till medlemsmöte i Göteborg för att välja en ny ersättare till Mikael Janson som flyttar till Bryssel. Ett enigt möte valde Ann Catrine Fogelgren. Fullmäktige kommer att välja Ann Catrine formellt under KF:s sammanträde imorgon.

- Jag är oerhört glad över medlemmarnas förtroende och det är ett spännande uppdrag som väntar. Det är fantastiskt att få arbeta med politik på heltid och den kommande valrörelsen blir en bra start och utmaning för mitt förtroendeuppdrag. Jag vill vara med och ta över makten i Göteborg den tredje söndagen i september, säger Ann Catrine Fogelgren (FP). Läs mer här.

8 juni 2010

FP tar initiativ till att flytta Ohlson Wallins utställning

Om statliga Världskulturmuseet stoppar fotoutställningen av Elisabeth Ohlson Wallin kommer folkpartiet liberalerna ta initiativ i kulturnämnden till att flytta utställningen till Göteborgs konsthall eller Stadsbiblioteket.

- Det är mycket olyckligt om kulturlivet i Göteborg inte vågar utmana och erbjuda en möjlighet till öppen debatt. Feghet och rädsla får inte bli kännetecken för Göteborgs kulturinstitutioner. Om Världskulturmuseet stoppar eller censurerar utställningen menar vi att staden borde erbjuda en annan lämplig visningslokal, säger Axel Darvik (FP), ledamot i kulturnämnden, som idag har tagit initiativ till flytta utställningen.

7 juni 2010

Folkpartiet vill ge elever tidigare betyg

Per Acke Orstadius skriver på GP debatt om att betygen är direkt skadliga för eleverna och förstör deras självförtroende och skapar stress. Det finns nästa inget stopp i raljerandet om betyg. Men ny forskning visar att betyg gynnar svaga elever och det skriver Helene Odenjung (FP) på GP debatt.

1 juni 2010

MP:s stora fiasko!

Komposteringsanläggningen i Marieholm skulle bli ett monument över ett fungerande kretsloppssamhälle i Göteborg. Den blev ett fiasko. Nu ska den ersättas med en ny storskalig anläggning som i stället ska röta göteborgarnas biologiska avfall. Låt oss tänka efter före denna gång. Det skriver Helena Holmberg (FP) på GP debatt.