21 juni 2010

Alliansen: Sverige ska gå före i arbetet med klimatet och mijön

"Vår vision är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Detta åstadkoms genom en kraftfull politik för minskade utsläpp i och utanför Sverige." På GP debatt presenterar idag Alliansarbetsgruppen för miljö och klimat sin rapport inför valet. Eva Flyborg (FP) med flera pekar ut tre områden: klimat, energi och biologisk mångfald, som speciellt viktiga.

– Oljekatastrofen i den mexikanska golfen visar tydligt på det fossilberoende samhällets sårbarhet. Alliansens politik syftar till att befria Sverige från fossil energi, säger Eva Flyborg riksdagsledamot (FP) från Göteborg i en kommentar till arbetsgruppens förslag.

– Genom satsningar på ren energi och en utbyggnad av infrastrukturen för överföring mellan länder kan Sverige bli en exportör av energi till övriga Europa. Här spelar den svenska kärnkraften en naturlig roll, avslutar Flyborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar