24 februari 2012

Låt hemtjänst parkera fritt

I flera av Göteborgs stadsdelar upplever personalen situationen som väldigt problematisk och frustrerande. När hemtjänsten gör larmutryckningar kan det vara svårt att hitta p-plats nära den äldres bostad, särskilt på kvällar, nätter och helger. Det skriver biträdande kommunalrådet Ann Catrine FogelgrenGT debatt i dag.

8 februari 2012

Nej till fortsatt utredning av Göteborgs alkoholpolitiska riktlinjer

Majoriteten i sociala resursnämnden har valt att avslå förslaget om fortsatt utredning om stadens alkoholpolitiska riktlinjer. FP och M står kvar vid att behålla serveringstider fram till 05:00 i enlighet med nuvarande riktlinjer.

- Vi beklagar att majoriteten inte vill fortsätta att utreda frågan. För oss är det en självklarhet att följa upp stadens striktare krav på ordningsvakter och att det finns med som ett beslutsunderlag. Politiker ska inte bestämma när festen är slut och det är inte 5-krogarna som är problemet, säger Cecilia Wigström, 1:e vice ordförande i Sociala resursnämnden (FP).

I nyhetsflödet: GP, SR, GT, GT2, SR, DN, BT,

7 februari 2012

FP: Minska arbetslösheten - inför särskilda ungdomsavtal i Göteborg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår folkpartisterna Helene Odenjung och Ann Catrine Fogelgren att Göteborgs stad anställer ungdomar som i dag får försörjningsstöd.

- Ungdomsarbetslösheten är hög i Göteborg och därför behövs nya insatser för att få unga i jobb. Att arbeta istället för att få bidrag ger unga möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden. Det offentliga behöver ta sitt ansvar genom att skapa riktiga jobb – istället för dyra projekt som inte leder till ett arbete, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

Förslaget innebär att staden står för kostnaden, för personer upp till 25 år, och arbetet kan utföras såväl hos privata företag som i offentlig sektor. Lönen motsvarar 75 % av avtalens lägstalön.

- Personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, trots att de besitter arbetsförmåga och kompetens. Vi ser nu en utveckling där ungdomar blir fast i arbetslöshet. Det är en utveckling som vi vill bryta med ungdomsjobb och särskilda avtal, avslutar Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP).

5 februari 2012

Dåligt underlag inför ett viktigt beslut

Sociala Resursförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya alkoholriktlinjer för kommunen. Förslaget innebär att inga krogar längre skulle tillåtas vara öppna efter kl. 03 på helgerna. Förslaget baseras på en undersökning gjord av Fredrik Spak på uppgifter fram till år 2010. Redan under 2011 har åtgärder satts in för att öka ordningen kring krogarna. Därför vill Folkpartiet och Moderaterna att en uppföljning görs av åtgärderna, innan beslut fattas i stängningsfrågan.

- Det är viktigt att vi har alla fakta om det ska fattas ett beslut som drastiskt kommer att förändra Göteborgs nöjesliv, tillägger Cecilia Wigström, i en kommentar. Oavsett om man är för eller emot öppet till kl. 05, borde man vara för fakta på bordet.

- Göteborg ska vara en stad med rikt krogliv och turistvänlig, säger Johan Fält (M) Jag är övertygad om att vi kan ta till andra åtgärder mot våldet än det långtgående beslutet att stänga 03.

Under 2011 genomfördes ett antal åtgärder som syftade till att påverka våldsutvecklingen. För det första så trädde uppdaterade kommunala alkoholriktlinjer i kraft den 1 juni 2011 och därmed utökades antalet ordningsvakter väsentligt vid varje krog som har öppet till kl. 05. Dessutom började polisen arbeta mer metodiskt för att stävja våldet genom bättre samverkan med krogarnas ordningsvakter och ökad närvaro på Avenyn.

Folkpartiet och Moderaterna yrkar därför på återremiss inför social resursnämndens sammanträde onsdagen den 8 februari.