5 februari 2012

Dåligt underlag inför ett viktigt beslut

Sociala Resursförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya alkoholriktlinjer för kommunen. Förslaget innebär att inga krogar längre skulle tillåtas vara öppna efter kl. 03 på helgerna. Förslaget baseras på en undersökning gjord av Fredrik Spak på uppgifter fram till år 2010. Redan under 2011 har åtgärder satts in för att öka ordningen kring krogarna. Därför vill Folkpartiet och Moderaterna att en uppföljning görs av åtgärderna, innan beslut fattas i stängningsfrågan.

- Det är viktigt att vi har alla fakta om det ska fattas ett beslut som drastiskt kommer att förändra Göteborgs nöjesliv, tillägger Cecilia Wigström, i en kommentar. Oavsett om man är för eller emot öppet till kl. 05, borde man vara för fakta på bordet.

- Göteborg ska vara en stad med rikt krogliv och turistvänlig, säger Johan Fält (M) Jag är övertygad om att vi kan ta till andra åtgärder mot våldet än det långtgående beslutet att stänga 03.

Under 2011 genomfördes ett antal åtgärder som syftade till att påverka våldsutvecklingen. För det första så trädde uppdaterade kommunala alkoholriktlinjer i kraft den 1 juni 2011 och därmed utökades antalet ordningsvakter väsentligt vid varje krog som har öppet till kl. 05. Dessutom började polisen arbeta mer metodiskt för att stävja våldet genom bättre samverkan med krogarnas ordningsvakter och ökad närvaro på Avenyn.

Folkpartiet och Moderaterna yrkar därför på återremiss inför social resursnämndens sammanträde onsdagen den 8 februari.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar