24 februari 2012

Låt hemtjänst parkera fritt

I flera av Göteborgs stadsdelar upplever personalen situationen som väldigt problematisk och frustrerande. När hemtjänsten gör larmutryckningar kan det vara svårt att hitta p-plats nära den äldres bostad, särskilt på kvällar, nätter och helger. Det skriver biträdande kommunalrådet Ann Catrine FogelgrenGT debatt i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar