7 februari 2012

FP: Minska arbetslösheten - inför särskilda ungdomsavtal i Göteborg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår folkpartisterna Helene Odenjung och Ann Catrine Fogelgren att Göteborgs stad anställer ungdomar som i dag får försörjningsstöd.

- Ungdomsarbetslösheten är hög i Göteborg och därför behövs nya insatser för att få unga i jobb. Att arbeta istället för att få bidrag ger unga möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden. Det offentliga behöver ta sitt ansvar genom att skapa riktiga jobb – istället för dyra projekt som inte leder till ett arbete, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

Förslaget innebär att staden står för kostnaden, för personer upp till 25 år, och arbetet kan utföras såväl hos privata företag som i offentlig sektor. Lönen motsvarar 75 % av avtalens lägstalön.

- Personer med långvarigt ekonomiskt bistånd har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, trots att de besitter arbetsförmåga och kompetens. Vi ser nu en utveckling där ungdomar blir fast i arbetslöshet. Det är en utveckling som vi vill bryta med ungdomsjobb och särskilda avtal, avslutar Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar