29 oktober 2009

Selimovic: Öppna ögonen för toleransen

När jag var liten levde jag i ett land där fyra stora världsreligioner samexisterade relativt väl. Toleransen förhandlades dagligen och kom till konkret uttryck varje eftermiddag då de religiösa i sina kyrkor, moskéer och synagogor dämpade sången för att inte störa varandra. Sedan kom Milosevic som tyckte att hotet mot landet kom från islam. Ingen försvarade toleransen. Det skriver idag Jasenko Selimovic (FP) på GT kultur.

28 oktober 2009

Helene mot Anneli i valet!

Det är ett år innan valet och hög tid att samla Göteborgsalliansen bakom en naturlig ledare och peka ut Anneli Hulthéns självklara huvudmotståndare i valrörelsen. Och denne person är Helene Odenjung, Folkpartiet Liberalerna, det skriver Helena Holmberg på GT debatt idag.

27 oktober 2009

Missvisande inlägg om va-taxan

Agneta Granbergs (M) inlägg om va-taxan är missvisande. Hon redovisar bara kostnadseffekterna för de 20 procent som bor i villa. Det skriver bland andra Kerstin Ekman (FP), vice ordförande i Göteborgs Vatten och ledamot i Gryab på GP debatt.

26 oktober 2009

Nyamko på besök i GöteborgAllt färre barn och ungdomar i resursfattiga områden engagerar sig i föreningslivet. Det är särskilt viktigt att stimulera till engagemang. Regeringen satsar därför åtta miljoner kronor på detta under 2010. Det skriver integrationsminister Nyamko Sabuni som i dag besökte Biskopsgården på GP debatt.


25 oktober 2009

Regeringen bör öppna filial i Göteborg

Ibland känns det som om Göteborg är Sveriges bäst bevarade hemlighet. Jag vill därför att vi inrättar ett regeringskontor, en filial, i Göteborg. Allt för att öka kunskapen om vår stad och region, våra problem, men också våra stora möjligheter. Det skriver riksdagsledamot Eva Flyborg (FP) på GP debatt idag.

24 oktober 2009

Funktionsnedsatta måste bemötas bättre

Ibland stångar man sig blodig, utan framgång. Men så rasslar det till och vi kan nå samsyn över alla partigränser. Det kan handla om sådant som kanske inte berör så många, men för dem det berör är det desto mer betydelsefullt. Jag är glad att mitt och Jonas Ransgårds (M) och Carina Liljesands (KD) förslag om att få till stånd en bättre kanal in i den offentliga stödapparaten för den med funktionsnedsättning vunnit gehör, det skriver Mikael Janson (FP) på GT debatt.

23 oktober 2009

Kerstin Ekman (FP): Lys upp Götaplatsen!

I en motion till fullmäktige föreslår folkpartisten Kerstin Ekman att berörda nämnder får i uppdrag att åtgärda belysningen på Götaplatsen.

- Belysningen på Götaplatsen är idag under all kritik, speciellt nu när höstmörkret tränger sig på. Att en plats som är så synonym med Göteborg är ett svart hål på kvällar och nätter är enligt mig oacceptabelt. Den dåliga belysningen leder även till onödiga olyckor, som staden enkelt skulle kunna förebygga. Det är dags att lysa upp Götaplatsen, så att vi får en trygg och vacker plats som vi kan vara stolta över. Det säger Kerstin Ekman (FP) ledamot i fullmäktige i en kommentar till sin motion.

Motionen kan läsas här eller i GP och SR.

20 oktober 2009

Janson (FP): Stärkta minoritetsgrupper i Göteborg?

Den 1 januari träder en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft och i en interpellation till fullmäktige undrar Mikael Janson (FP) hur Göteborgs stad förbereder sig för den nya minoritetslagstiftningen.

- Göteborg har med den nuvarande lagstiftningen haft en restriktiv hållning gentemot minoritetsgruppernas språkutövning. Den nya lagen innebär nya möjligheter och en fråga som jag vill ha svar på är om staden exempelvis kommer att ta initiativ för att bli förvaltningsområde för finsktalande med tanke på att Göteborg har den näst största gruppen sverigefinnar i landet. Det säger Mikael Janson (FP) , ersättare i kommunstyrelsen, i en kommentar till sin väckta fråga i fullmäktige.

- Med några månader kvar tills det att den nya lagstiftningen träder i kraft måste Göteborg kunna ge besked till de olika minoritetsspråkgrupperna, om vad som kommer att förändras med den nya lagstiftningen. Kommer dessa grupper att kunna kommunicera på sina språk gentemot kommunen och i den kommunala skol- och omsorgsverksamheten? Frågar sig Mikael Janson (FP ).

Återförstatliga skolan

Vi tar – som första parti – tydlig ställning för ett återförstatligande av skolan. Två årtionden efter den svenska skolans kommunalisering vet vi att resultaten inte blev bättre – de blev sämre. Det är därför hög tid att inför nästa mandatperiod föra en öppen och konstruktiv debatt om hur skolan ska styras i framtiden. Inför landsmötet i höst föreslår parti­styrelsen att Folkpartiet ska verka för en övergång till ett statligt huvudmannaskap. Ett skäl för ökat statligt ansvarstagande är alla barns rätt till likvärdig utbildning. Ett annat är lärar­yrkets status och attraktionskraft, som drabbats hårt av det kommunala huvudmanna­skapet, skriver ledamöterna i partistyrelsen Jan Björklund, Helene Odenjung och Torkild Strandberg på DN debatt idag.

15 oktober 2009

Fördelning av extra statsbidrag – jämförelse mellan S, MP, V och Alliansen i Göteborg


Idag höll majoriteten och Vänstern presskonferens om hur de vill fördela regeringens extra miljoner. Om M, FP, KD:s förslag hade fått gehör i kommunstyrelsen igår hade regeringens extra konjunkturstöd fördelats enligt ovan. Alliansens förslag ger fler miljoner till alla stadsdelar i Göteborg och SDN-sektorn som helhet. Utbildningensnämnden hade fått 10 miljoner mer i stöd. Vilket sammanlagt är en differens på 63 miljoner kronor.

I svåra tider behöver politiken prioritera. Folkpartiet och Alliansen prioriterar skolan, förskolan och omsorgen om våra äldre först. Vi behöver minska barngrupperna i förskolan, höja kvalitén i skolan och äldreomsorgen. Vi vill ju också halvera antalet SDN och fördela pengarna direkt till förskolorna, skolorna och de äldre i behov av hemtjänst t ex, skriver Helene Odenjung på sin blogg.

Källor: S, MP, V:s pressmeddelande
och M, FP, KD:s förslag i kommunstyrelsen.

14 oktober 2009

Uteservering på Gustaf Adolfs torg blir verklighet

Idag beslutade kommunstyrelsen att bifalla Kerstin Ekmans (FP) motion om att utreda möjligheterna till uteservering på Gustaf Adolfs torg.

- Det blir ett lyft för helheten. Det enda torget används till i dag är ju att snedda över, säger Helene Odenjung, folkpartist och kommunalråd till GP i en kommentar till beslutet

- Torget har historiskt varit stadens mittpunkt och en naturlig mötesplats för oss göteborgare, tyvärr tillhör det vårt förflutna. Därför vill jag utreda möjligheterna om att väcka torget till liv igen – som jag tycker är en idealisk plats för uteserveringar. Jag skulle gärna se samma utveckling som har skett på både Kungsportsplatsen och Järntorget, säger Kerstin Ekman. Nu väntar slutlig behandling av motionen i fullmäktige.

13 oktober 2009

Etablera Trygghetsboenden i Göteborg!

I en motion till fullmäktige vill Mikael Janson (FP) och Kjell Björkqvist (FP) etablera trygghetsboenden av olika slag i Göteborg och se över möjligheterna att söka investeringsstöd, samt ge fastighetsnämnden ett samordningsansvar för att få fram fler boenden för äldre.

- Vi kan inte längre bara konferera på ämnet äldre. Befolkningen blir inte yngre och det blir allt mer akut med fler olika former av boenden för äldre. Därför lägger vi nu en motion om att etablera trygghetsboenden i Göteborg. Boenden för den äldre som känner sig otrygg och isolerad och kan vara såväl helt egna byggnader som insprängt i det vanliga bostadsbeståndet, säger Mikael Janson (FP) ersättare i kommunstyrelsen.

- Det pågår diskussioner och planering och ändå byggs det som man alltid har gjort. Vi vill ge fastighetsnämnden ett samordningsansvar för att öka andelen boenden för äldre och människor med funktionsnedsättning, när vi bygger om eller bygger nytt, avslutar Kjell Björkqvist (FP) , vice ordförande i fastighetsnämnden.

Fakta Trygghetsboenden:
Äldreboendedelegationen har lanserat trygghetsboenden, ett boende mellan det vanliga boendet och dagens äldreboende. Boendet är till för den som känner otrygghet och isolering och har svårt att komma ut. Där finns tillgång till gemensamhetsutrymmen samt stationerad personal/hemtjänstteam, aktiviteter, mathållning, trygghetslarm med mera. Lägenheterna förmedlas som hyresrätter. Regeringen har för kommande år anslagit statliga investeringsmedel för etablering av trygghetsboenden i kommunerna.

12 oktober 2009

Social nedrustning i Göteborg

I ledaren den 30 september skriver GT om missnöjet över nerdragningarna inom skolan i Biskopsgården. Ledaren hade den träffande rubriken: Protest i repris. Efter ett visst resonerande drar skribenten slutsatsen, att det handlar om ett "mångårigt systemfel". Visst är det så! Det pågår helt enkelt en social nedrustning i Göteborg. Det är inte bara skolan som rustar ner. I Örgryte sker till exempel en kraftig nerdragning inom äldreomsorgen. Nerdragningar är så snabba, att man ibland måste lägga ut dimridåer, det skriver Lennart Duell på GT debatt idag.

Wigström ställer inte upp för omval

Cecilia Wigström, riksdagsledamot (FP) från Göteborg, har idag meddelat att hon inte ställer upp i Folkpartiets provval inför riksdagsvalet nästa år.

- Det har varit fantastiskt givande att företräda liberala göteborgare i riksdagen och få jobba med de frågor som jag brinner för: arbetet med mänskliga rättigheter i utrikesutskottet och EU-nämnden, kampen mot organiserad brottslighet i justitieutskottet och demokratisk granskning av regeringen i KU. Efter moget övervägande har jag ändå landat i beslutet att inte kandidera igen.

- Erfarenheterna från 8 år i riksdagen vill jag ta med mig in i nya, utvecklande arbetsuppgifter. Självfallet kommer jag fram till valet 2010 fullgöra mitt uppdrag som riksdagsledamot för Göteborg med full kraft, säger Cecilia Wigström i en kommentar till beslutet. Läs mer i GP.

11 oktober 2009

Så kan vi rädda Göteborgs bibliotek

Lägg inte ned stadsdelsbiblioteken. Flytta i stället ansvaret för dem till kulturnämnden. I en gemensam organisation kan vi säkerställa att biblioteken utvecklas med stöd av varandra, det skriver Helene Odenjung (FP) och Axel Darvik (FP) på GP debatt idag.

8 oktober 2009

Sluta jaga bilägare!

I dag beslutar Göteborgs kommunfullmäktige om ny parkeringspolicy. S, MP och V:s planer är att 1 000 p-platser ska bort från centrum inom tio år. Deras politik handlar inte längre om att få göteborgarna att använda bilen smart och miljövänligt. Nu är det själva ägandet av en bil man vill förhindra. En alliansregering i Göteborg kommer att riva upp den bilfientliga parkeringspolicyn, skriver Helene Odenjung tillsammans med sina övriga Allianskollegor på GP Debatt idag.

2 oktober 2009

Svenskarna har blivit européer

Det finns en slentrianbild av att svenskarna är motståndare till vad EU gör. Så är det inte. Samtliga opinionsinstitut och forskning pekar på en klart positiv trend i den svenska EU-opinionen. Aldrig tidigare har så många svenskar varit så positiva till EU-medlemskapet som i dag, det skriver EU-minister Cecilia MalmströmGT debatt idag. Cecilia bloggar även från och om EU-ordförandeskapet här.

1 oktober 2009

Ödesfråga som kräver strategi

SDN-frågan. Kommunledningen sitter på åskådarplats i den avgörande ödesfrågan hur vi ska skapa ett helt Göteborg. Punktinsatser räcker inte. Nu krävs en samlad strategi, skriver idag Mikael Janson GP debatt i ett svar till vänsterns kommunalråd Marie Lindén.