2 oktober 2009

Svenskarna har blivit européer

Det finns en slentrianbild av att svenskarna är motståndare till vad EU gör. Så är det inte. Samtliga opinionsinstitut och forskning pekar på en klart positiv trend i den svenska EU-opinionen. Aldrig tidigare har så många svenskar varit så positiva till EU-medlemskapet som i dag, det skriver EU-minister Cecilia MalmströmGT debatt idag. Cecilia bloggar även från och om EU-ordförandeskapet här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar