20 oktober 2009

Janson (FP): Stärkta minoritetsgrupper i Göteborg?

Den 1 januari träder en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft och i en interpellation till fullmäktige undrar Mikael Janson (FP) hur Göteborgs stad förbereder sig för den nya minoritetslagstiftningen.

- Göteborg har med den nuvarande lagstiftningen haft en restriktiv hållning gentemot minoritetsgruppernas språkutövning. Den nya lagen innebär nya möjligheter och en fråga som jag vill ha svar på är om staden exempelvis kommer att ta initiativ för att bli förvaltningsområde för finsktalande med tanke på att Göteborg har den näst största gruppen sverigefinnar i landet. Det säger Mikael Janson (FP) , ersättare i kommunstyrelsen, i en kommentar till sin väckta fråga i fullmäktige.

- Med några månader kvar tills det att den nya lagstiftningen träder i kraft måste Göteborg kunna ge besked till de olika minoritetsspråkgrupperna, om vad som kommer att förändras med den nya lagstiftningen. Kommer dessa grupper att kunna kommunicera på sina språk gentemot kommunen och i den kommunala skol- och omsorgsverksamheten? Frågar sig Mikael Janson (FP ).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar