13 oktober 2009

Etablera Trygghetsboenden i Göteborg!

I en motion till fullmäktige vill Mikael Janson (FP) och Kjell Björkqvist (FP) etablera trygghetsboenden av olika slag i Göteborg och se över möjligheterna att söka investeringsstöd, samt ge fastighetsnämnden ett samordningsansvar för att få fram fler boenden för äldre.

- Vi kan inte längre bara konferera på ämnet äldre. Befolkningen blir inte yngre och det blir allt mer akut med fler olika former av boenden för äldre. Därför lägger vi nu en motion om att etablera trygghetsboenden i Göteborg. Boenden för den äldre som känner sig otrygg och isolerad och kan vara såväl helt egna byggnader som insprängt i det vanliga bostadsbeståndet, säger Mikael Janson (FP) ersättare i kommunstyrelsen.

- Det pågår diskussioner och planering och ändå byggs det som man alltid har gjort. Vi vill ge fastighetsnämnden ett samordningsansvar för att öka andelen boenden för äldre och människor med funktionsnedsättning, när vi bygger om eller bygger nytt, avslutar Kjell Björkqvist (FP) , vice ordförande i fastighetsnämnden.

Fakta Trygghetsboenden:
Äldreboendedelegationen har lanserat trygghetsboenden, ett boende mellan det vanliga boendet och dagens äldreboende. Boendet är till för den som känner otrygghet och isolering och har svårt att komma ut. Där finns tillgång till gemensamhetsutrymmen samt stationerad personal/hemtjänstteam, aktiviteter, mathållning, trygghetslarm med mera. Lägenheterna förmedlas som hyresrätter. Regeringen har för kommande år anslagit statliga investeringsmedel för etablering av trygghetsboenden i kommunerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar