15 oktober 2009

Fördelning av extra statsbidrag – jämförelse mellan S, MP, V och Alliansen i Göteborg


Idag höll majoriteten och Vänstern presskonferens om hur de vill fördela regeringens extra miljoner. Om M, FP, KD:s förslag hade fått gehör i kommunstyrelsen igår hade regeringens extra konjunkturstöd fördelats enligt ovan. Alliansens förslag ger fler miljoner till alla stadsdelar i Göteborg och SDN-sektorn som helhet. Utbildningensnämnden hade fått 10 miljoner mer i stöd. Vilket sammanlagt är en differens på 63 miljoner kronor.

I svåra tider behöver politiken prioritera. Folkpartiet och Alliansen prioriterar skolan, förskolan och omsorgen om våra äldre först. Vi behöver minska barngrupperna i förskolan, höja kvalitén i skolan och äldreomsorgen. Vi vill ju också halvera antalet SDN och fördela pengarna direkt till förskolorna, skolorna och de äldre i behov av hemtjänst t ex, skriver Helene Odenjung på sin blogg.

Källor: S, MP, V:s pressmeddelande
och M, FP, KD:s förslag i kommunstyrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar