16 december 2010

Göteborg blir förvaltningsområde

Regeringen fattar i dag beslut om att Göteborg från den 1 februari ska att ingå i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär att de dryga 28 000 sverigefinnar som bor i Göteborg har uttrycklig rätt att använda sitt modersmål i kontakter med kommunen och statliga myndigheter. Det skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP) på GP debatt i dag.

I oktober 2009 lyfte Mikael Janson, då ersättare i kommunstyrelsen, frågan om hur Göteborgs stad förbereder sig för den nya lagstiftningen. Mikael sa då: Göteborg har med den nuvarande lagstiftningen haft en restriktiv hållning gentemot minoritetsgruppernas språkutövning. Den nya lagen innebär nya möjligheter och en fråga som jag vill ha svar på är om staden exempelvis kommer att ta initiativ för att bli förvaltningsområde för finsktalande med tanke på att Göteborg har den näst största gruppen sverigefinnar i landet.

10 december 2010

Ling-Fransson (FP): Inrätta ett ljusråd i Göteborg

I en motion till fullmäktige föreslår Birgitta Ling-Fransson (FP) att Göteborgs stad inrättar ett ljusråd som får i uppgift att ta fram ett ljusprogram för att skapa ett helhetsgrepp för belysning och ljussättning av Göteborg.

- Vi behöver en samsyn och helhet när det gäller ljussättningen av allmänna platser runt om i Göteborg. Det finns flera lyckade projekt men det saknas ett helhetsgrepp. En bra belysning kan lyfta fram stadsrummet, skapa tryggare miljöer och förebygga olyckor. Jag hoppas att ljusrådet kan tillföra en ny kompetens och som kan utveckla staden positivt, säger Birgitta Ling-Fransson, ersättare i fullmäktige och ledamot av Trafiknämnden i en kommentar till sin motion.

9 december 2010

3 december 2010

Rödgrönas vision för Göteborg skapar oro

Om det är vänstermajoritetens vision om Göteborgs framtid som presenterades i debattartikeln i GT 26 november finns all anledning till oro. Inte ett ord om var framtidens jobb ska skapas, hur tryggheten ska öka eller segregationen brytas. Inte heller nämner de hur staden ska komma tillrätta med mut- och mygelkulturen. Och frågan kvarstår hur Göteborg ska få en utbildning i världsklass. Hittills pekar alla kurvor om skolresultatet åt fel hål, trots att utbildning är inträdesbiljetten på arbetsmarknaden och bästa receptet för att bryta utanförskap. I vänstermajoritetens programförklaring saknas helt enkelt svaren på de viktigaste knäckfrågorna om Göteborgs framtid. Det skriver Helene Odenjung tillsammans med Jonas Ransgård och David Lega på GT debatt.

1 december 2010

Alliansen reformerar integrationspolitiken

En dålig integration undergräver det folkliga stödet, skapar onödiga samhällskostnader och skadar människor som invandrar. Därför lägger vi i dag om mottagandet och börjar genomföra den största förändringen av integrationspolitiken på 25 år, det skriver Jasenko Selimovic (FP) på GP debatt.

Inrätta en tak-överhuvudet-garanti!

Folkpartiet har länge kritiserat den politik som förts av socialdemokraterna i Göteborg för att minska antalet hemlösa. På senare år har det hänt en del på området, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Förhoppningsvis har vi lämnat synen att alla hemlösa kan och ska hanteras lika bakom oss. I dag anpassas boenden utifrån olika behov och den som klarar sig själv kan få ta över en lägenhet istället för att flyttas runt. Vi menar att nästa steg är att upprätta en ny hemlöshetsplan med en tak-överhuvudet-garanti, det skriver Ann Catrine Fogelgren (FP), ersättare i kommunstyrelsen, på GT debatt i dag.

29 november 2010

Förbättra snöröjningen i Göteborg

Uppskattningsvis söker 15 000 kvinnor och 10 000 män läkarvård varje år efter att ha halkat på snö eller is i Sverige. Kvinnor är mer utsatta än män i alla åldrar utom bland de yngsta och de äldsta visar siffror från Konsumentverket. Att vi äldre kvinnor över 74 år är mindre utsatta kan bero på att vi i större utsträckning använder halkskydd på skorna. Självklart är det så att varje enskild individ har ett eget ansvar genom att hålla egna trappor och gångar isfria, använda lämpliga skor och kanske använda skydd med dubbar under fötterna. Men samtidigt har kommunen och fastighetsägare i uppgift att förebygga de ofta allvarliga skador som orsakas av snö eller is på genom snöröjning och sandning på allmänna platser. För vi kan inte ha det som vi hade det förra året då det var betydligt enklare att gå runt på Östra kyrkgården än vad det var att gå på Danska vägen för att ta ett exempel av flera från just min stadsdel Örgryte. Det skriver Kerstin Ekman på GT debatt.

22 november 2010

Odenjung ny 1:e vice partiordförande

Folkparitet liberalernas partiråd har idag i enlighet med valberedningens förslag valt Helene Odenjung till förste vice ordförande för Folkpartiet liberalerna samt Erik Ullenhag till andre vice ordförande.

Helene Odenjung är en stark liberal profil och med henne som vice partiledare har kommunpolitiken fått en framskjuten plats. Basen för att driva den socialliberala politiken nära människor finns till stora delar i kommuner och landsting.

– Vi som liberaler ska ta strid för principer, stå för vår övertygelse och vi ska göra det tydligt. Jag är mycket glad och stolt över att ha blivit vald till förste vice ordförande för Folkpartiet. Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar, inte hinder, inte svårigheter – utan möjligheter till initiativ och alternativ, säger Helene Odenjung i en kommentar.

Helene Odenjung var tidigare andre vice ordförande i Folkpartiet och är en av Folkpartiets mest erfarna och namnkunniga kommunalpolitiker. Hon är kommunalråd och gruppledare för Folkpartiet i Göteborg.

SR,

5 november 2010

Odenjung: Bra att Vägvalet tagit sitt ansvar

Allians för Göteborg och Vägvalet har den 5 november gjort en överenskommelse om representation i ett antal centrala nämnder. Överenskommelsen innebär att Vägvalet får ledamotsplats i Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Stadsrevisionens revisorskollegium samt en ersättare i styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB. Vägvalet gör inte anspråk på plats i Kommunstyrelsen och söker inte valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna.

- Det är bra att Vägvalet tagit sitt ansvar och inte gör en uppgörelse med Sverigedemokraterna, säger Helene Odenjung, gruppledare (FP).

Alliansens kandidater till 6 kommunalrådsplatser och 2 ersättare i Kommunstyrelsen kommer därmed att väljas utan omröstning.

Nyhetsflödet:
GP, GT,

3 november 2010

Odenjung och Fogelgren föreslagna till omval

Alliansen i Göteborg presenterade i dag sitt förslag till ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen inför belsutet i kommunfullmäktige. Alliansen i Göteborg kommer att ta sex av de tretton ordinarie platserna i Kommunstyrelsen, samt två ersättarplatser. Helene Odenjung (FP) föreslås till kommunaråd och Ann Catrine Fogelgren (FP) till ersättare.

- Göteborg behöver kraftigt förbättrade resultat i skolan, minskat utanförskap och ökat bostadsbyggande. Det är viktiga framtidsutmaningar för Göteborg. Vi i Alliansen kommer att vara en konstruktiv opposition till det rödgröna styret. Vi behöver ge göteborgarna större inflytande och valfrihet över sin vardag, men också öka tryggheten och skapa framtidstro, säger Helene Odenjung, gruppledare (FP).

Nyhetsflödet: GP, SR,

28 oktober 2010

Dags för ett spa i Backa?

Upprustningen av Selma Lagerlöfs Torg borde inkludera ett folkligt badhus med spa-anläggning. Det skulle få torget att leva upp, bli en samlingspunkt och skapa integration, skriver Birgitta Ling-Fransson (FP) , ersättare i fullmäktige, på GP debatt.

27 oktober 2010

Kommunstyrelsen håller dialogmöte om Stena Lines framtid i hamnen

I dag på kommunstyrelsen tog Helene Odenjung initiativ till ett dialogmöte om Stena Lines framtid i Göteborg hamn vars avtal med Göteborgs stad går ut 2014. Samtidigt pågår det just nu ett programarbete för Norra Masthugget som ska bli en del av den Centrala Älvstaden.

Flyborg (FP): Sociala medier skapar medborgardialog

Idag, onsdag, avslutas den allmänna motionstiden för riksmötet 2010/2011 i riksdagen. Eva Flyborg, riksdagsledamot (FP) från Göteborg, har genom aktivt arbete med sociala medier och genom sin blogg fört en intensiv dialog med sina väljare för att få förslag och kommentarer till sina motioner.

– Bloggandet ställer gamla sanningar på ända. Jag har fått massor av kommentarer och infallsvinklar genom bloggen från människor som jag aldrig annars skulle ha kommit i kontakt med, säger Eva Flyborg.

Bland motionerna som influerats genom sociala medier kan exempelvis nämnas: Skydd mot patentöverträdelser, Bötfällning direkt vid vägkanten, och Vidareutbildning av försäkringskassehandläggare.

25 oktober 2010

"Så bygger vi den socialt hållbara staden"

Vi kan inte köra på i gamla hjulspår längre. Om vi vill ha en socialt hållbar stad som innefattar alla i Göteborg är det dags att sätta ned foten. Då måste vi ta vårt ansvar som plitiker och uppfylla de löften och de regler vi själva bestämt, skriver Kjell Björkqvist (FP) på GP debatt. Yimby skriver också om hållbar städer.

22 oktober 2010

Flyborg: Sverige kan bli ledande inom rymdturismen

Idag fredag väcker Eva Flyborg, riksdagsledamot (FP) från Göteborg en motion i riksdagen med uppmaning att satsa på Sverige som rymdturismland. Flyborg efterlyser en nationell strategi för hur rymdturism kan gynnas och hur utländska direktinvesteringar kan lockas till Sverige.

”Sveriges norra landskap har en unik kombination av högutbildad arbetskraft, god infrastruktur och möjlighet till naturupplevelser som gör regionen mycket attraktiv för företag inom den extrema upplevelsebranchen”, skriver Eva Flyborg i motionen.

- Rymdturismen är än så länge ingen jätteindustri, men med rätt politik från början kan vi se till att ta täten i den internationella konkurrensen.

19 oktober 2010

Duell: Obegripligt om spårvägen säljs ut

I dag förfogar GS spårvagn AB över omkring 250 spårvagnar och närmare 1000 anställda håller verksamheten i gång. Men nu verkar det som att Göteborg håller på att sälja bort spårvagnstrafiken. Menade verkligen S-V-MP-majoriteten, när de antog skrivelsen, att hela spårvagnsverksamheten skulle säljas bort? Det skriver Lennart Duell (FP) på GT debatt idag.

Smygläs GL nr 4

Snart kommer ett nytt nummer av GöteborgsLiberalen och du kan redan smygläsa numret direkt på webben. Vi har också passat på att ge tidningen ett ansiktslyft både när det gäller färg, form och typsnitt. Kom gärna med dina åsikter. Stoppdatum till nästa nummer (5-6) är den 30 november.

18 oktober 2010

Fogelgren (FP): Utveckla Brunnsparken till en minipark

I en motion till fullmäktige föreslår Ann Catrine Fogelgren (FP) att Brunnsparken fräschas upp och utvecklas till en minipark.

- Brunnsparken är en av våra mest trafikerade platser och tusentals göteborgare passerar här varje dag. Genom att fräscha upp markbeläggningen, plantera blommor och bygga nya bänkar kan området utvecklas till en minipark. Förbättrad belysning skulle också bidra till ökad trygghet på kvällar och nätter, säger
Ann Catrine Fogelgren (FP) ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar till sin motion.

13 oktober 2010

Flyborg: Tillsätt en mutkommission!

Det är mycket möjligt att mutor och bestickningar också kan finnas i andra kommunala och regionala bolag än de som just nu undersöks. Därför är det dags att be Riksrevisionens bolagsgranskare att se över alla våra kommunala och regionala bolag och deras upphandlingar samt internrevision. Det skriver Eva Flyborg (FP) i dag på GP debatt.

8 oktober 2010

Skärp vallagen

Årets val har slagit rekord i antal klagomål på processen. Röster har tappats bort, budröstning har manipulerats och vallagens kvalitetskrav tillämpades inte vid förtidsröstningen. Det finns tunga skäl för riksdagen att se över vallagen på nytt och att utvärdera dess tillämpning. För Göteborg finns det också anledning att diskutera genomförandet av valet. Det skriver Cecilia Wigström, ordförande Folkpartiet liberalerna Göteborg på GP debatt.

1 oktober 2010

KULTURNATTA i Göteborg – ett liberalt initiativ

Liberaler har alltid gillat kultur och värnat om kulturen som en livsnödvändighet för människan. Kulturen är lika viktig som luften vi andas. Kultur är också en viktig näringsgren för företagare och organisationer, som sysslar med just kultur.

Kulturnatta i Göteborg har funnits i mer än 20 år (första Kulturnatta ägde rum 1990). Den drar mycket folk varje år och i år lär det inte bli färre deltagare. De breda arrangemangen runt om i stan vänder sig till alla kulturintresserade och ingen behöver bli besviken.

I Göteborg är det Kulturförvaltningen som ansvarar för det blir en ny Kulturnatta varje år den första första fredagen i oktober. Temat är i år Kroppen och förra årets tema var vatten. Ingen vet vad som kan bli temat nästa år och locka göteborgare och tillresta att delta.

I slutet av 1980-talet lade folkpartiet (Monica Påhlsson och Mikael Romanus) en motion i Göteborgs kommunfullmäktige som mottogs positivt av samtliga partier. Beslutet togs snabbt och sedan dess arrangeras en växande Kulturnatta varje år.

Monica Påhlsson

23 september 2010

Satsa på biogas

Biogas har som energiform en enorm potential, och är strategisk för utvecklingen bort från beroendet av fossil energi. I Västra Götaland finns många kommuner och bolag som ligger långt framme i utvecklingen av biogas, och regionen har verkat kraftfullt för att främja utvecklingen av biogasproduktion och - användning i regionen - men nu är det tid att vässa ambitionsnivåerna ytterligare. Det skriver Helena Holmberg och Eva Flyborg m fl på GT debatt i dag.

18 september 2010

Odenjung: Göteborg behöver maktskifte

Kommunalrådet Helene Odenjung om varför Göteborg behöver ett maktskifte och vad Folkpartiet vill göra i Göteborgs stad.GP, GP2, GT, GT2,

Rothstein: Rösta på FP i regionvalet

Rosie Rothstein, första namn till regionen för folkpartiet i Göteborg, berättar varför väljaren ska lägga sin röst på folkpartiet i valet till Västra Götalandsregionen.
GP, GP2, GT, GT2,

Flyborg: Sverige behöver en stark regering

Riksdagsledamoten Eva Flyborg berättar om varför väljarna ska rösta på Folkpartiet och Alliansen.GP, GP2, GT, GT2,

Wigström: Rösta på FP!

Cecilia Wigström, ordförande för folkpartiet liberalerna och kandidat till kommunfullmäktige, berättar varför väljarna ska lägga sin röst på Folkpartiet imorgon.GP, GP2, GT, GT2,

Framtidståget körde genom Göteborg

De var många liberaler ombord på tåget för ett maktskifte i Göteborg. Här står tåget utanför Gustaf Adolfs torg.

Tåget har stannat nedanför Götaplatsen.

Kampanjstopp vid Kungsportsplatsen.


Göteborg behöver maktskifte

Det behövs nya idéer för att utveckla Göteborg. Den gamla mygelkulturen ska bort. Göteborg ska åter bli en stad där människor och företag får möjlighet att ta initiativ och förverkliga sina idéer, skriver Jan Hallberg (M), Helene Odenjung (FP), Carina Liljesand (KD) och Anders Flanking (C) på GP debatt.

17 september 2010

Svårt sjuka ska självklart ha sjukpenning

De som är svårt sjuka ska självklart ha sjukpenning, de som aldrig mer kan arbeta ska förtidspensioneras men alla andra som är sjukskrivna ska ha rehabilitering och så småningom en dialog med arbetsförmedlingen om vad för slags jobb de kan göra i framtiden. Läs mer.

FP valvakar på Rubinen

Söndagen den 19 september kommer folkpartiet liberalerna vaka in valresultatet på Scandic Rubinen på Avenyn i Göteborg. Representanter från media är välkomna från 19.30 när dörrarna till valvakan öppnas.

Våra toppkandidater (Helene Odenjung, Kjell Björkqvist, Rosie Rothstein, Lars Norström, Eva Flyborg och Jasenko Selimovic), valledare (Lennart Staberg) och länsförbundsordförande (Cecilia Wigström) kommer att närvara under kvällen tillsammans med ett hundratal liberaler. Om allt går som det ska kommer du kunna följa delar av valvakan via vår bambuserkanal.

En världsledande miljöstad förverkligas bäst med FP

Vi delar visionen om miljöstaden Göteborg. Men Miljöpariets politik motverkar ofta en miljöeffektiv utveckling. Dessutom brister förmågan, inte minst när det gäller avfallshanteringen, skriver Helena Holmberg och Helene Odenjung (FP) i en replik på GP debatt. Med tanke på att Andreasson redan har varit miljökommunalråd i åtta år kan man ju fundera över vad det är som har hindrat henne från att genomföra visionen för länge sedan.

16 september 2010

Afghanska flickor vinnare på internationell närvaro

De rödgröna har måhända en feministisk retorik men står inte upp för den i handling, skriver EU-ministern Birgitta Ohlsson (FP) på GP debatt och varnar för ett daltande med människohandlare och fundamentalister om de rödgröna kommer till makten.

15 september 2010

Gör GöteborgsOperan till en svensk nationalscen

- Vi menar att GöteborgsOperans karaktär av modernt och spektakulärt hus för opera och annan scenkonst har goda förutsättningar att bli en viktig del av vårt lands kulturella positionering och inte minst en viktig del av landets kulturliv, kommenterar Folkpartiets Lars Nordström, ordförande i Kulturnämnden, partiets regionala kulturprogram där partiet föreslår att GöteborgsOperan blir en svensk nationalscen.

Folkpartiet Liberalerna har tagit fram ett program för partiets kulturpolitik i Västra Götalandsregionen. Programmets tyngdpunkt ligger på hur kulturen ska bli tillgänglig för fler och innehåller en rad konkreta förslag på hur kulturen ska nå ut i fler delar av regionen och till nya grupper. Folkpartiet vill kombinera detta med att också marknadsföra regionala institutioner med stor lyskraft.

- Vi vill arbeta för att operan ska få ett nationellt uppdrag och bli en svensk nationalscen. Vi vill i uppdraget få till uppgift att finna vägar för att öka barns och ungdomars intresse för och tillgång till musikteater, fortsätter Lars Nordström.

I programmet vill Folkpartiet se en utveckling av regionens bibliotek. Partiet vill vidga regionbibliotekets stöd till de kommunala biblioteken och vill utveckla dem till kreativa mötesplatser. Här menar Folkpartiet att digital teknik kommer få stor betydelse, men tekniken kommer också bli allt viktigare för öka tillängligheten till kultur i hela regionen.

- Biblioteket är idag en plats för den som fördjupa sig och orientera sig i en komplex informationsdjungel. Vi vill förbättra tillgängligheten till all den kunskap och förströelse som finns på regionens bibliotek genom att införa ett gemensamt bibliotekskort som gäller vid samtliga bibliotek i regionen, säger Perallan Orrbeck (FP), kandidat till regionfullmäktige från Södra Älvsborg.

- För mig är programmets förslag kring den digitala teknikens fantastiska möjligheter att skapa ökad tillgänglighet för kultur särskilt spännande. Det är ju fantastiskt att kunna njuta av en opera från New York i Folkets Hus i Skåpafors eller i villan hemma i Skövde, säger Mikael Wendt, kandidat till regionfullmäktige från Skaraborg.

FP vill införa polisvolontärer

Vi liberaler vill ta till vara medborgarnas engagemang för ett tryggare Göteborg. Därför bör polisen i Västra Götaland starta en volontärverksamhet liknande den i Stockholms län. Det skriver Erik Fristedt och Cecilia Wigström (FP) på GP debatt i dag.

14 september 2010

5 skäl att rösta på Folkpartiet

Framtiden börjar i klassrummet!

Om Göteborg ska stå starkt i framtiden måste arbetet med att förbättra skolan fortsätta. En bra skola öppnar möjligheter för alla oavsett familjebakgrund eller ekonomi. En bra skola lägger grunden för framgångsrika företag och en trygg välfärd. Därför är skolan valets viktigaste fråga. Det är där allting börjar.


En röst på Folkpartiet är en röst på kunskap i skolan, fler lärlingsjobb för unga, integration och valfrihet även för de äldre. Människor kan och vill bestämma själva.

Göteborg behöver maktskifte och en nystart. 16 år av socialdemokratiskt styre med V och MP har satt sina spår. Göteborg kan bli bäst i klassen. Rösta för förändring och det kan du göra fram till och med den 19 september.


1. Maxtak på barngrupperna, tidigare betyg och arbetsro.
Vi vill minska förskolans barngrupper och införa maxtak på 14 barn i småbarnsgrupp och max 18 barn för de lite äldre barnen. Göteborg ska ha en skola i världsklass. För det krävs fokus på kunskap, tidigt stöd till svaga elever som halkat efter samt kunniga och engagerade lärare. Folkpartiet vill öronmärka resurserna genom en skolpeng och införa betyg från årskurs 6.

2. Unga ska ha jobb – fler lärlingar.
Ungdomar som inte orkar med gymnasieskolans teoretiska krav och hoppar av i förtid har svårt att få ett jobb. Fler måste få chansen att gå klart gymnasieskolan och lära sig ett yrke som lärling på en arbetsplats. Fler lärlingar – ger jobb åt unga.

3. Jobbkrav för socialbidrag.
Kommunen ska ställa krav på motprestation för arbetsföra personer som får socialbidrag för att bryta utanförskap och passivt bidragsberoende. Att ställa krav är att bry sig.

4. Rätt att bestämma själv. Även för äldre.
Äldres rättigheter måste stärkas. Att få välja vilken mat man vill ha, att få komma ut i friska luften varje dag men också vem som ska komma hem och hjälpa till borde vara självklarheter i äldreomsorgen. Äldre par ska ha rätt att bo tillsammans hela livet – även när den ene behöver mer vård.

5. Inför en stadsarkitekt.

Göteborg ska växa samman de kommande åren och för det arbetet krävs en stadsarkitekt. Vi vill bygga minst 12 000 bostäder under mandatperioden och låta fler göteborgare äga sin bostad. Vi vill bygga en stad som hänger samman och är tillgänglig för alla - men som ständigt förändras.

Unga ska ha jobb!

Ungdomar som inte orkar med gymnasieskolans teoretiska krav och hoppar av i förtid har svårt att få ett jobb. Fler måste få chansen att gå klart gymnasieskolan och lära sig ett yrke som lärling på en arbetsplats. Fler lärlingar – ger jobb åt unga.

13 september 2010

Fokus på kunskap!

Göteborg ska ha en skola i världsklass. För det krävs fokus på kunskap, tidigt stöd till svaga elever som halkat efter samt kunniga och engagerade lärare. Folkpartiet vill öronmärka resurserna genom en skolpeng och införa betyg från årskurs 6.

Lyssna på Rosie Rothstein i P4

I dag kan du lyssna på Rosie Rothstein, första namn till regionen, när hon blir utfrågad i SR P4 om regional utveckling. Sändningar startar efter nyheterna kl 15.00. Radion sänder direkt från Nils Ericsonterminalen.

12 september 2010

Lyft förskolan

Vi vill minska förskolans barngrupper och införa maxtak på 14 barn i småbarnsgrupp och max 18 barn för de lite äldre barnen.

11 september 2010

Turismen i Sverige drar in mer pengar än hela bilexporten!

- Turismen i Västra Götaland är en av våra viktigaste näringsgrenar. Men för att göra det lättare, vill Folkpartiet att också turister ska kunna åka mer kollektivt. Det säger Rosie Rothstein, ledamot i regionfullmäktige (FP), i ett uttalande på fredagen.

- Man ska kunna köpa sina “biljetter” på alla de ställen som turister kan tänkas besöka, fortsätter Rosie Rothstein. Campingplatser, hotell, vandrarhem, pensionat, restauranger och museer ska kunna sälja biljetter till kollektivtrafiken.

- Det ska också gå att kombinera ett biljettsystem med flera utflykter och sevärdheter. Folkpartiet vill att din biljett till ett kulturarrangemang även gäller som biljett i kollektivtrafiken till och från besöket. Som turist ska du kunna sitta tex i södra Tyskland och kunna boka och köpa dessa kombinationsbiljetter på tyska!, avslutar Rosie Rothstein.

10 september 2010

Våga bli gammal i Göteborg

Äldres rättigheter måste stärkas. Att få välja vilken mat man vill ha, att få komma ut i friska luften varje dag men också vem som ska komma hem och hjälpa till borde vara självklarheter i äldreomsorgen. Äldre par ska ha rätt att bo tillsammans hela livet – även när den ene behöver mer vård.

8 september 2010

Lyft ungas hälsa

Folkpartiet Liberalerna har tagit fram ett program för hur partiet vill utveckla hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götalandsregionen under den kommande mandatperioden. Programmet innehåller en rad konkreta förslag för hur hälso- och sjukvården bättre ska möta unga patienter så att de erbjuds en vård vid varje tillfälle och på varje vårdnivå som är anpassad till deras unika behov. Bland annat föreslås ett kompetenscentrum för ungas hälsa.

- Det är dags för regionen att verkligen satsa på ett lyft för ungas hälsa. Våra förslag om en regionalisering av ungdomsmottagningarna och skapandet av ett kunskapscentrum för ungas hälsa är viktiga steg mot detta, kommenterar Folkpartiets Jonas Andersson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, partiets regionala program för hur de vill förbättra hälso- och sjukvården för barn och unga.


- Jag känner mig stolt över programmets ambitiösa ansats att komma till rätta med den utbredda psykiska ohälsan bland barn och unga. För mig är det viktigt att alla goda krafter sätts in för att försöka bryta det stigma som idag omgärdar människor med psykisk ohälsa, säger Daniel Andersson, kandidat till regionfullmäktige från Göteborg.

Utvecklingen med vikande kunskapsresultat är oroande och måste brytas

Ann Lundgren (S), påstår att eleverna i Angered kommer att få cirka 100 miljoner kronor mindre om resurserna till skolan öronmärks. Hon väljer att inte nämna de stödresurser som ska gå till dem som behöver det, skriver bland andra Helene Odenjung (FP) i en replik på GP debatt i dag.

Kunskapsresultaten i Göteborg blir allt sämre, till skillnad från Stockholm och Malmö. Var femte elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Folkpartiet vill att skolan ställer höga kunskapskrav och har positiva förväntningar på alla elever. TV4 presenterade i går en undersökning som visar att göteborgarnas förtroende för skolpolitiken är i botten. Den svenska skolan reformeras av regeringen men det krävs förändring även i Göteborg. Folkpartiet gör skillnad.

7 september 2010

Imorgon kan du chatta med Helene Odenjung

Imorgon, kl 13.00, kan du chatta med folkpartiets kommunalråd Helene Odenjung på GP.se. Passa på att ställa alla frågor som du vill ha svar på inför valet den 19 september.

6 september 2010

Helene om skolan i TV4

TV4 Göteborg har i dag intervjuat Helene Odenjung om skolan när redaktionens valbuss stannade till i Biskopsgården. Göteborg har vikande kunskapsresultat och den trenden måste brytas genom en ny skolpolitik.

2 september 2010

Se torgmötet med Tobias Krantz i Göteborg

Igår besökte högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) Göteborg där han blev utfrågad av Liberala studenters valombudsman Fredrika Åsenius vid valstugan på Kungsportsplatsen.

RUT-avdraget ökar jämställdheten!

- RUT-avdraget ökar jämställdheten, det säger Rosie Rothstein förstanamn på folkpartiets lista till regionfullmäktige.

Almega meddela idag att 238 000 personer köpt hushållsnära tjänster. I undersökningen visar man att RUT bidragit till att minska stressen för många kvinnor. 6 av 10 kvinnor säger att RUT har haft en positiv inverkan på hälsan och gett mera tid för barnen.

- RUT-avdraget har bidragit till att göra en svart arbetsmarknad vit – och gett många möjligheter att själv kunna försörja sig. Fortfarande är det märkligt att oppositionen tycker att det är OK att sätta in ett fönster via ROT-avdraget, inte att putsa det via RUT-avdraget, vilket ger en märklig jämställdhetssyn, säger Rosie Rothstein.

1 september 2010

Odenjung (FP): Inför maxtak på barngrupperna i förskolan

I dag har folkpartiets kommunalråd Helene Odenjung presenterat rapporten, Göteborg behöver ett förskolelyft, med 20 förslag för en bättre förskola och barnomsorg i Göteborg.

- Utvecklingen i Göteborgs stad är tyvärr oroande och förskolan är ett stort sorgebarn. Det beror inte på att våra barn är speciella, vår personal är annorlunda eller att föräldrarna ställer för höga krav. Utvecklingen är ett resultat av 16 års socialdemokratiskt och rödgrönt styre. I dag är förskolans barngrupper rekordstora, barn och föräldrar köar för att få plats och vår personal har svårt att bedriva pedagogisk verksamhet, säger Helene Odenjung (FP).

- Vi har budgeterat 200 miljoner extra i resurser till förskolan för att kunna genomföra ett riktigt lyft av kvalitén. Det finns inte plats för mer vuxna i förskolan – utan barngrupperna måste minska. Därför vill vi införa ett maxtakbarngrupperna i Göteborg, avslutar Helene Odenjung (FP).

Några av förslagen i korthet:
  • Folkpartiet vill införa ett maxtak på 14 barn i småbarnsgrupper och max 18 barn för de lite äldre barnen under mandatperioden.
  • Vi vill öronmärka resurserna till förskolan genom att införa en kommunal förskolepeng som följer med varje enskilt barn och ett stödbelopp som varierar efter barnets behov av extra stöd.
  • Bygg fler förskolor och inför ett särskilt ”barntal”.
  • Föräldrar som tvingas vänta mer än fyra månader på en förskoleplats ska få skadestånd.
  • Barn till arbetssökande och föräldralediga ska erbjudas förskoleverksamhet minst 30 timmar per vecka.

Unga folkpartister röstade först

Om drygt en timme börjar förtidsröstningen i Nordstan i Göteborg, det är en av landets största vallokaler och där har unga folkpartister under natten och morgonen köat för att vara först och rösta. Folkpartiets kommunalråd i Göteborg och vice partiordförande, Helene Odenjung, serverade frukost.

- Kan man köa i timmar för att få köpa en ny Iphone4 - kan man köra för fyra nya år, säger Petter Fahlström, ombudsman för Luf Väst.

Läs mer i GP.

31 augusti 2010

Ducka inte för kulturrelaterade konflikter

Nästan alla kommentarer till Jan Björklunds utspel om ett förbud för heltäckande slöja i undervisningen avvisar förslaget med att problemet är ytterst marginellt. På ledarplats skriver GP att Folkpartiet "slår in öppna dörrar" eftersom problemet är så begränsat. DN anser att det kan tolkas som att han "fiskar i grumliga vatten". Expressen tycker att Björklund tagit ett "traditionsenligt dopp i den populistiska dyngpölen". Men är det inte så att Björklund försökt formulera ett svar på en av de stora frågorna i det här valet? En fråga som kommit att symbolisera hur individer med vitt skilda kulturella och etniska bakgrunder ska kunna leva ihop i Sverige. Genom att säga att heltäckande slöja är ett ickeproblem, som dessutom inte har i politiken att göra, duckar man för kulturrelaterade konflikter som kan uppstå i dagens Sverige. Det skriver Anders Carlberg (FP), kandidat till kommunfullmäktige, på GT debatt.

30 augusti 2010

Träffa högskole- och forskningsministern i valstugan

Nu på onsdag den 1 september besöker högskole- och forskningsminister Tobias Krantz Göteborg. Tobias kommer att besöka vår valstuga på Kungsportsplatsen kl 14.00. Välkomna!

Se Fredrik Malms tal från valupptakten i Göteborg

Fredrik Malm var huvudtalare på Fp Göteborgs valupptakt i lördag. Nu kan du se om hans tal igen via vår youtubekanal.

Såg du Jan Björklund frågas ut i TV?

Såg du Jan Björklund frågas ut i TV? Då kanske du minns att han talade en hel del om skolan. Skolan är nämligen vårt allra bästa verktyg för att ge alla människor samma chanser i livet. Den svenska skolan måste bli betydligt bättre, och dit når vi genom fokus på kunskap, arbetsro samt kunniga och engagerade lärare.

Valet den 19 september handlar om skolan. Då står Alliansens satsning på kunskap mot den rödgröna flumskolan. Vad väljer du?

GP, GP2, GP3, GP4,

Holmberg (FP): Stäng komposteringsanläggningen i Marieholm!

I en interpellation till kommunfullmäktige frågar Helena Holmberg (FP), vice ordförande i Miljönämnden, när komposteringsanläggningen i Marieholm ska stängas. Anläggningen har varit i funktion i mer än ett decennium och Renova har inte kunnat hantera problemen.

- Miljömedvetna göteborgare sorterar ut sitt organiska avfall i bruna påsar och tror sig göra en god miljögärning. Istället bidrar deras utsorterade avfall till en gräslig lukt som förstör vardagen för de boende på Herregårdsgärdet i Hjällbo. Anläggningen är ett stort fiasko och har kostat skattebetalarna miljoner. Majoriteten måste ta sitt ansvar. Nu är det dags att vända blad och lägga ner anläggningen, säger Helena Holmberg (FP) i en kommentar till sin
interpellation.

29 augusti 2010

Dags för barnomsorgen i Göteborg!

Vi vill införa en barnomsorgspeng som följer barnet till den verksamhet som familjen väljer, oavsett om det är familjedaghem, fristående eller kommunal förskola, flerfamiljssystem eller något annat alternativ som önskas, skriver debattörerna. Det skriver Helene Odenjung i dag på GP debatt tillsammans med sina kollegor i Alliansen.

28 augusti 2010

Se folkpartiets valupptakt

När folkpartiets valupptakt inleddes på lördagen var solen framme och lyste upp Millenniumplatsen utanför Stora teatern där folkpartister hade samlats för att värma upp inför slutspurten. Talade gjorde riksdagsledamoten Fredrik Malm och så intervjuades våra toppkandidater. Om du inte hade möjlighet att närvara eller vill se allt igen är det bara att starta sändningen från vår bambuserkanal nedan.


"Det ska vara lugn och arbetsro i skolan. Annars får inte eleverna med sig de kunskaper de behöver"

Folkpartiets förstanamn till kommunfullmäktige kommunalrådet Helene Odenjung frågas i dag ut av GT inför valet. Hon ger sin syn på miljöpartiet, skolan, KD:s valslogan och mycket mer. I samband med intervjun så skrev Helene också en GT-löpsedel som kommer pryda Göteborg efter valsegern den 19 september.

25 augusti 2010

Helene x 2 i P4 Göteborg

Idag kan du höra Helene Odenjung debattera förskola och skola i P4 Göteborgs direktsändning från Hjällboskolan efter nyheterna kl 15.00.

Imorgon är det även Helenes tur i Morgonprogrammets valintervju. Efter sändningen kan du chatta och ställa dina frågor direkt till Helene. Sändningen startar efter nyheterna kl 08.00.

24 augusti 2010

Göteborg (s)ämst i klassen

Helene Odenjung kommenterar i dag Lärarnas riksförbunds stora undersökning om skolan i TV4 Göteborg. Undersökningen visar att väljarna har betydligt större förtroende för folkpartiet och alliansens politik än vad socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har. Ann Lundgren (S) som är ansvarig för skolpolitiken i Göteborg skyller på regeringen för att kommunen har för låg skolpeng eftersom statsbidragen har minskat. Lundgrens påstående är inte sant. Göteborg har historiskt haft en låg skolpeng. Däremot har s-styrda Göteborg varit sämre än andra jämförbara kommuner att söka och använda statliga stimulansmedel. Folkpartiet vill även till skillnad från S-budgeten satsa mer resurser på gymnasieskolan i Göteborg.

Läs mer om folkpartiets skolpolitik.


Helene berättar om sociala medier i SvD

Kan man vara på Facebook när man är offentlig? Helene Odenjung (FP) har prövat sig fram för att hitta rätt ton. Peter Eriksson (MP) står utanför alla sociala medier och försöker hålla i sär rollerna i verkliga livet iställe. Folkpartiets kommunalråd Helene Odenjung är idag intervjuad om sociala medier i Svd:s serie om Livet på fejan.

23 augusti 2010

Inför jobbkrav för socialbidrag

Idag intervjuas Helene Odenjung i GP inför valet den 19 september. Helene presenterar i samband med artikeln folkpartiets förslag om att införa jobbkrav för socialbidragstagare.

– Vi vill att människor ska känna sig behövda och få en chans. Därför vill vi införa en motprestation för att få socialbidrag i Göteborg, säger Helene Odenjung till GP.

Folkpartiet menar att Sverige ska värna jobblinjen. Det ska löna sig bättre att arbeta, utbilda sig och ta på sig större ansvar. Arbete, flit och företagsamhet är grunden för Sveriges välstånd. För människors självkänsla och makt över vardagen är det centralt att ha ett arbete att gå till, en egen lön att betala sina räkningar med. Kort sagt att få vara behövd. Det är också avgörande för välståndet i vårt land är att fler kommer i arbete.

Utanförskapet breder ut sig i Göteborg och det vill vi bryta. Vi har flera förslag för att möta den utmaningen. Ett av dem är jobbkrav för socialbidrag. Vi vill avskaffa begränsningen om särskilda skäl för att kräva motprestation av personer som får socialbidrag och som är äldre än 25 år. Ändra socialtjänstlagen så att alla kommuner ska ställa krav på motprestation för arbetsföra personer som får ekonomiskt bistånd.

Flyborg debatterar jobben i P4

I eftermiddag kommer vår riksdagsledmot och första namn på riksdagslistan Eva Flyborg att debattera frågan om jobben i Göteborg Direkt som sänds i SR P4, kl 15.00. Var med och lyssna.

21 augusti 2010

Birgitta Ohlsson besökte valstugan

Valrörelsen är nu igång med full fart. Kampanjande pågår runt om i Göteborg, valaffischer är uppsatta på de flesta ställen och, det bästa av allt, vår himmelsblå valstuga är öppen på Kungsportsplatsen. Nyligen fick den besök av EU-minister Birgitta Ohlsson. Läs mer om besöket på Kristina Palmgrens blogg.

Rätt att bestämma själv. Även äldre

Politiker borde äta maten som serveras till våra äldre uppmanar GT på ledarplats. Jag antar gärna den utmaningen. Men utmaningen är större än så i Göteborg. För när det gäller omsorgen om våra äldre har dessa i hög grad behandlats som ett kollektiv. Alla har erbjudits samma lösningar, och det har funnits en ovilja att inse att även äldre människor faktiskt är olika. Det skriver Ann Catrine FogelgrenGT debatt.

Läs mer om vad folkpartiet vill göra för äldre i Göteborg.

Dags för ny miljöpolitik i Göteborg

Det är dags för en ny miljöpolitik i Göteborg, bort från Socialdemokraternas och Miljöpartiets förbudsmentalitet och isolering från andra kommuner i regionen. Vi tror på att stötta både miljösmarta val och forskningen och utvecklingen av ny miljöteknik, skriver Allianspartierna i Göteborg på GP debatt.

20 augusti 2010

Affischstart i Göteborg

En av många affischer som mötte göteborgarna på lördagen.

Folkpartiet är som vanligt först ut att affischera och inatt är det runt 50 personer som deltar med att sätta upp affischer runt om i Göteborg. Det kan man läsa mer om i GP.


Valstugan är invigd

Idag invigdes vår valstuga på Kungsportsplatsen i Göteborg. Fram till valet kan du träffa liberaler som gärna svarar på frågor och diskuterar politik Välkommen!

Helene, Eva och Rosie berättar om vår spårvagnsreklam

Helene, Eva och Rosie berättar om deras kampanjer och om vår spårvagnsreklam.PS. Nästa gång ska vi ha med en fotograf eller stativet.

19 augusti 2010

Helene, Eva och Rosie målade valstuga


Vid niotiden idag presenterade folkpartiets förstanamn Helene Odenjung (kommun), Rosie Rothstein (region) och Eva Flyborg (riksdag) partiets spårvagnsreklam som ska åka runt i Göteborg på spårvagnarna. Samtidigt passade kandidaterna på att måla valstugan. De tre budskapen är: Göteborg bäst i klassen, Att ställa krav är att bry sig, Rätt att bestämma själv. Även för äldre. Valstugan invigs imorgon fredag. Följ kampanjen i bilder på flickr.

Allianskontoret invigt

Alliansens fyra partisekreterare besökte idag Göteborg och invigde det lokala kontoret. Samtidigt presenterade de fyra rapporten 10 hot mot företagande och jobb.

Mats Brännström (C), Jan Hallberg (M), Carina Liljesand (KD) och Helene Odenjung (FP) är Alliansens första namn till kommunen i Göteborg och de fyra var på strålande humör.

Helene Odenjung intervjuas av SR:s Studio Ett.

Kjell Björkqvist, Birgitta Ling Fransson och Daniel Andersson var några som kom på invigningen.

Storan är en fantastisk resurs

Göteborg har etablerat sig som en evenemangsstad, men det är också viktigt att det händer något mellan de stora evenemangen. Besökare och invånare ska känna att det alltid är något spännande på gång i Göteborgs kulturliv. Med en levande Stora Teatern finns möjligheten att både lyfta nöjesstråket Avenyn och bredda kulturen i Göteborg. Byggnaden är en fantastisk resurs men måste användas på rätt sätt för att nå sin fulla potential. Det skriver folkpartisterna Axel Darvik ledamot i kulturnämnden och kommunfullmäktige tillsammans med Marianne Qvick Stoltz som är vice ordförande för fastighetsbolaget Higab på GT debatt.

Möt våra byggare av valstugan!

Först i SR:s reportage träffar du Lars Nordin, Daniel Andersson och Björn O Stenström som har byggt vår valstuga. De är några av våra hjältar som gör insatser för folkpartiet i valrörelsen!

Göteborg behöver en ny bostadspolitik

Socialdemokraterna påstår att de har en politik som skall vända bostadsbristen i Göteborg. Men det är samma gamla politik som misslyckats förut. Det är dags för en ny regering i Göteborg, skriver Helene Odenjung (FP), Kjell Björkqvist och Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i en replik.

Björkqvist debatterade bostäder i P4

Kjell Björkqvist (FP), vice ordförande i Fastighetsnämnden och toppkandidat för FP i Göteborg, debatterade igår bostäder i SR Göteborg efter nyheterna kl 15.00 direkt från Amhults torg i Torslanda. På bilden ses Kjell till höger tillsammans med sina debattmotståndare.

18 augusti 2010

Odenjung, Rothstein och Flyborg presenterar spårvagnsreklam

Folkpartiets tre toppkandidater Helene Odenjung (kommun), Rosie Rothstein (region) och Eva Flyborg (riksdag) målar imorgon kl 09.00 folkpartiets valstuga på Kungsportsplatsen. I samband med målningen presenterar kandidaterna partiets spårvagnsreklam inför valet. Närvarande bjuds även på budskapstårta och kaffe.

Fria pressbilder kommer att publiceras på flickr.

När: Torsdagen den 19 augusti, kl 09.00.
Var: Kungsportsplatsen.

16 augusti 2010

FP kampanjade i Biskopsgården

Ikväll har folkpartiet kampanjat i Biskopsgården där det delades ut flygblad i bostadsområden och det var många medlemmar som hjälpte till trots att det regnade en hel del. Det blev tillslut cirka 1 000 flygblad som delades ut. Nästa aktivitet på Hisingen är den 19 augusti på Hjalmarbrantingsplatsen då det är flygbladsutdelning mellan kl:16-17.45.

Vill du göra en insats för folkpartiet i Göteborg under valet? Här finns det mer information.

14 augusti 2010

Dags för valutbildning i Göteborg

Idag samlas liberaler i Göteborg på Redbergsteatern för att grillas i retorik och valbudskap. Det blir fokus på skola, integration/jobb och äldre.

13 augusti 2010

Strunt-tv behöver inga licenspengar

Vi behöver en public service som försvarar sin existens genom att vara relevant. Som förbättrar demokratin i stället för att bidra till dess försämring. Exempelvis genom att köpa in de bästa europeiska programmen, sända nyheter om och från Europa, direktsända viktiga debatter i andra länder, visa dokumentärer, film och den bästa underhållningen från vår omvärld. Det skriver Jasenko Selimovic på Sidan 4 i Expressen.

10 augusti 2010

Samma regler bör gälla för alla

Folkpartiet har i en motion i fullmäktige förslagit likvärdiga regler vid tilldelning av kommunal mark. Det skulle innebära det självklara - samma regler för byggande av bostäder på kommunens mark oavsett vem som förvaltar eller äger marken. Det skriver Kjell BjörkqvistGT debatt idag.

5 augusti 2010

Hela skärgården ska leva

I södra skärgården behöves fler hyresbostäder för både unga och gamla på alla öar. Det finns idag ett stort underskott av denna boendeform. Snabba båtar till och från Göteborg och en bra trafik mellan öarna är ett måste för att livet ska fungera. På sommaren kommer det ut många som vill sola och bada. För att få en dräglig miljö för de fastboende behövs fler offentliga toaletter och papperskorgar. Det skriver Kjell Björkqvist, vice ordförande i Fastighetsnämnden, på GT debatt.

2 augusti 2010

Jobb och språk är nyckeln till integration

En av Göteborgs ödesfrågor är segregationen. Därför är den viktigaste åtgärden för integration i Göteborg att öppna upp arbetsmarknaden – att skapa fler jobb och att göra fler konkurrenskraftiga om de nya jobben. För att komma in på dagens och morgondagens arbetsmarknad krävs mer och mer av utbildning och kompetens. Det skriver Anders Carlberg (FP), kandidat till kommunfullmäktige, på GP debatt.

Läs gärna mer om vad folkpartiet tycker om integration.

26 juli 2010

Sverige behöver ökad invandring

Om vi i Sverige och Europa ska klara av att upprätthålla den välfärd vi vant oss vid kommer vi att behöva arbetskraftsinvandring. Men vi tjänar inte bara krasst ekonomiskt på att låta människor söka ett bättre liv inom Europas gränser. Ett slutet samhälle blir snabbt intolerant, självförhärligande och bakåtblickande. Det skriver Cecilia Malmström och Jasenko Selimovic (FP), kandidat till riksdagen, på GP debatt.

19 juli 2010

Våga tänka annorlunda i Frihamnen

Mikael Janson och Kjell Björkqvist fortsätter idag debatten om framtidens utformning av Frihamnen på GP debatt. De två skriver i en replik; Poängen var inte att det skulle bli exakt så, utan att föra in lite friare stadsbyggnadsidéer – som därtill en stadsarkitekt kunde vara motorn för. Det är där diskussionen borde ta sin början, snarare än höjden på husen. Vi hoppas den debatten kan ta ny fart nu efter att vårt förslag om en samlad vision och strategi för hela den Älvstad som växer fram landat i ett samlat projekt kring centrala Älvstaden på båda sidor Göta Älvbron.

30 juni 2010

FP:s valaffischer är presenterade

Nu kan du ta del av folkpartiet liberalernas affischer inför valet i höst.Du kan se alla affischerna på folkpartiets hemsida. Du kan även läsa i GP om årets valaffischer.

29 juni 2010

Inför lärlingsjobb!

Foto: Per Hanstorp

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög. Också historiskt, oavsett regering. Det finns helt enkelt strukturer och problem i samhället som gör att arbetslösheten bland ungdomar är högre här än i många andra länder. Det skriver
Eva Flyborg (FP) på GP debatt idag.

27 juni 2010

Alliansen skapar valfrihet för äldre

Göteborg har sämre valfrihet inom äldreomsorgen än andra kommuner. Därför behövs bättring för att äldre ska få en vardag som präglas av trygghet, kvalitet, värdighet och valfrihet. Det skriver folkpartiets nya ersättare i kommunstyrelsen Ann Catrine Fogelgren tillsammans med Jonas Rangsård (M), Carina Liljesand (KD) och Anders Flanking (C) på GP debatt.

21 juni 2010

Nytt nummer av GöteborgsLiberalen

Nu finns det ett nytt nummer av GöteborgsLiberalen (3/2010) att läsa direkt på webben. Tidningen kommer hem till alla medlemmars brevlådor inom kort.

GöteborgsLiberalen nr 3 2010
Ta del av mer dokument på SlideShare från Folkpartiet Liberalerna Göteborg.

Alliansen: Sverige ska gå före i arbetet med klimatet och mijön

"Vår vision är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Detta åstadkoms genom en kraftfull politik för minskade utsläpp i och utanför Sverige." På GP debatt presenterar idag Alliansarbetsgruppen för miljö och klimat sin rapport inför valet. Eva Flyborg (FP) med flera pekar ut tre områden: klimat, energi och biologisk mångfald, som speciellt viktiga.

– Oljekatastrofen i den mexikanska golfen visar tydligt på det fossilberoende samhällets sårbarhet. Alliansens politik syftar till att befria Sverige från fossil energi, säger Eva Flyborg riksdagsledamot (FP) från Göteborg i en kommentar till arbetsgruppens förslag.

– Genom satsningar på ren energi och en utbyggnad av infrastrukturen för överföring mellan länder kan Sverige bli en exportör av energi till övriga Europa. Här spelar den svenska kärnkraften en naturlig roll, avslutar Flyborg.

20 juni 2010

Sverige behöver euron!

Ryktet om eurons död är betydligt överdrivet. Trots en intensiv svensk jakt på euron de senaste månaderna visar välkomnandet av Estland som nytt euroland och kön av medlemsaspiranter att euron har en dragningskraft. Att vissa länder inte följt regelverket är inget argument mot svenskt medlemskap utan ett starkt argument för att rätta till bristerna. Det skriver skriver Cecilia Malmström och Olle Schmidt (FP) på GP debatt.