15 september 2010

Gör GöteborgsOperan till en svensk nationalscen

- Vi menar att GöteborgsOperans karaktär av modernt och spektakulärt hus för opera och annan scenkonst har goda förutsättningar att bli en viktig del av vårt lands kulturella positionering och inte minst en viktig del av landets kulturliv, kommenterar Folkpartiets Lars Nordström, ordförande i Kulturnämnden, partiets regionala kulturprogram där partiet föreslår att GöteborgsOperan blir en svensk nationalscen.

Folkpartiet Liberalerna har tagit fram ett program för partiets kulturpolitik i Västra Götalandsregionen. Programmets tyngdpunkt ligger på hur kulturen ska bli tillgänglig för fler och innehåller en rad konkreta förslag på hur kulturen ska nå ut i fler delar av regionen och till nya grupper. Folkpartiet vill kombinera detta med att också marknadsföra regionala institutioner med stor lyskraft.

- Vi vill arbeta för att operan ska få ett nationellt uppdrag och bli en svensk nationalscen. Vi vill i uppdraget få till uppgift att finna vägar för att öka barns och ungdomars intresse för och tillgång till musikteater, fortsätter Lars Nordström.

I programmet vill Folkpartiet se en utveckling av regionens bibliotek. Partiet vill vidga regionbibliotekets stöd till de kommunala biblioteken och vill utveckla dem till kreativa mötesplatser. Här menar Folkpartiet att digital teknik kommer få stor betydelse, men tekniken kommer också bli allt viktigare för öka tillängligheten till kultur i hela regionen.

- Biblioteket är idag en plats för den som fördjupa sig och orientera sig i en komplex informationsdjungel. Vi vill förbättra tillgängligheten till all den kunskap och förströelse som finns på regionens bibliotek genom att införa ett gemensamt bibliotekskort som gäller vid samtliga bibliotek i regionen, säger Perallan Orrbeck (FP), kandidat till regionfullmäktige från Södra Älvsborg.

- För mig är programmets förslag kring den digitala teknikens fantastiska möjligheter att skapa ökad tillgänglighet för kultur särskilt spännande. Det är ju fantastiskt att kunna njuta av en opera från New York i Folkets Hus i Skåpafors eller i villan hemma i Skövde, säger Mikael Wendt, kandidat till regionfullmäktige från Skaraborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar