1 september 2010

Odenjung (FP): Inför maxtak på barngrupperna i förskolan

I dag har folkpartiets kommunalråd Helene Odenjung presenterat rapporten, Göteborg behöver ett förskolelyft, med 20 förslag för en bättre förskola och barnomsorg i Göteborg.

- Utvecklingen i Göteborgs stad är tyvärr oroande och förskolan är ett stort sorgebarn. Det beror inte på att våra barn är speciella, vår personal är annorlunda eller att föräldrarna ställer för höga krav. Utvecklingen är ett resultat av 16 års socialdemokratiskt och rödgrönt styre. I dag är förskolans barngrupper rekordstora, barn och föräldrar köar för att få plats och vår personal har svårt att bedriva pedagogisk verksamhet, säger Helene Odenjung (FP).

- Vi har budgeterat 200 miljoner extra i resurser till förskolan för att kunna genomföra ett riktigt lyft av kvalitén. Det finns inte plats för mer vuxna i förskolan – utan barngrupperna måste minska. Därför vill vi införa ett maxtakbarngrupperna i Göteborg, avslutar Helene Odenjung (FP).

Några av förslagen i korthet:
  • Folkpartiet vill införa ett maxtak på 14 barn i småbarnsgrupper och max 18 barn för de lite äldre barnen under mandatperioden.
  • Vi vill öronmärka resurserna till förskolan genom att införa en kommunal förskolepeng som följer med varje enskilt barn och ett stödbelopp som varierar efter barnets behov av extra stöd.
  • Bygg fler förskolor och inför ett särskilt ”barntal”.
  • Föräldrar som tvingas vänta mer än fyra månader på en förskoleplats ska få skadestånd.
  • Barn till arbetssökande och föräldralediga ska erbjudas förskoleverksamhet minst 30 timmar per vecka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar