30 november 2011

Inför ”Lex Göteborg” i förskolan

I 17 år och i fem val har den rödgröna majoriteten lovat full behovstäckning i barnomsorgen. Göteborg är den enda av landets 290 kommuner som aldrig har uppnått full behovstäckning inom förskolan, skriver bland andra Piotr Kiszkiel (FP) på GP debatt.

29 november 2011

Alliansen säger nej till neddragningar på SU

De ramar som Hälso- och sjukvårdsnämnderna har för 2012 är helt enkelt inte tillräckliga för att sjukvården och SU ska kunna klara vården för 2012, skriver företrädare för Alliansen i styrelsen för SU på GP debatt i dag.

28 november 2011

Cecilia Malmström utsedd till hedersdoktor

Den 21 oktober utsåg samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet EU-kommissionären Cecilia Malmström till hedersdoktor.

- Jag är enormt hedrad över denna prestigefulla utmärkelse. Min tid vid Göteborgs universitet var några av de bästa åren i mitt liv och jag är stolt att nu kunna titulera mig både doktor och hedersdoktor från Samhällsvetenskapliga fakulteten, säger Cecilia Malmström.

Fakultetsnämnden motiverar sitt beslut med att Cecilia Malmström under hela den tid hon innehaft olika framstående politiska poster visat stort intresse för högre utbildning och forskning i Sverige och speciellt vid Göteborgs universitet. Det var också här hon disputerade i statsvetenskap år 1998. Hennes föreläsningar har varit mycket uppskattade av studenterna.

- Som EU-kommissionär bor och arbetar jag i Bryssel, men jag har kvar mina rötter i Göteborg. Det händer ganska ofta att jag träffar gamla studenter här och jag känner mig så stolt när jag ser hur bra det har gått för dem. Trots att jag inte bor i Göteborg besöker jag så ofta jag kan universitetet. Att prata med studenter är bland det roligaste jag vet och nu ska jag försöka besöka Göteborgs universitet ännu oftare framöver, avslutar Cecilia Malmström.

24 november 2011

Granska äldreomsorgen

I dag presenterar Alliansen två nya förslag för att stärka och förbättra äldreomsorgen i Göteborg. Kommunstyrelsen föreslås genomföra en riktad kommunal tillsyn och granskning av stadens äldreomsorg. Samtidigt läggs ett förslag om att ta fram ett kommungemensamt uppföljningsverktyg, med fokus på kvalité.

- Vi behöver ta ett helhetsgrepp om äldreomsorgen där kommunstyrelsen tar ett större ansvar. Därför vill vi nu att granska och genomföra en kommunal tillsyn i all äldreomsorgsverksamhet i staden. Alliansen vill få en genomarbetad lägesrapport om situationen inom omsorgen och vi menar att det behövs en utgångspunkt för det fortsatta kvalitetsarbetet inom staden, säger biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP).

Läs mer.

17 november 2011

Inför äldreomsorgsinspektörer i Göteborg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP) att det införs äldreomsorgsinspektörer i Göteborg. Inspektörerna ska agera inom all verksamhet inom äldreomsorgen och granska både kommunal som fristående verksamhet.

- Äldreomsorgen är i dag ett av stadens viktigaste och största verksamhetsområde. Av en 100-lapp i kommunalskatt går 46 kronor till vård och omsorg av våra äldre i Göteborg. Att stärka tillsynen och förbättra kvaliteten i omsorgen av äldre är därför helt centralt. Därför vill vi nu att staden inför äldreomsorgsinspektörer som kan bidra till en ökad tillsyn, förbättra kvalitén och ge oss valuta för skatten. Ju fler möjligheter och system det finns för att upptäcka kvalitetsbrister och vanvård, desto bättre, säger Ann Catrine Fogelgren (FP).


- Att åldras och bli hjälpbehövande ska inte innebära en förlust av värdighet, välbefinnande och självbestämmande. När vi behöver vård och omsorg måste vi garanteras en vård med värdighet och omtanke, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

Ta del av motionen.

9 november 2011

Fler unga behöver ett jobb

Arbete. En av våra viktigaste utmaningar är att få fler ungdomar i arbete. Om unga människor går rakt ut i arbetslöshet, efter fler år i skolan, är det lätt att de tappar fotfästet och tron på framtiden. Enligt arbetsförmedlingens statistik från september fanns drygt 4 500 unga som var öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Göteborg. Det skriver Helene Odenjung och Ann Catrine Fogelgren på GT debatt i dag som menar att genom lärlingsprovanställningar och fler praktikplatser i verktygslådan kan vi i kommunerna fortsätta att minska ungdomsarbetslösheten och skapa jobb för unga.

8 november 2011

Göteborgsoperan och Symfonikerna saknar resurser


Kultur. När den politiska ledningen aviserar nya miljoner till kulturen är det i själva verket pengar som tidigare, till största delen, legat som extra anslag till Göteborgsoperan och Symfonikerna, skriver Lars Nordström (bilden), Ann Catrine Fogelgren och Lars-Gerhard Westberg på GP debatt i dag. Det som ett svar på den rödgröna majoritetens tidigare inlägg om påstådda nya satsningar på de två underfinansierade scenerna i Göteborg. Läs gärna Lars Nordströms första inlägg i debatten.

1 november 2011

Nummer 5 av GöteborgsLiberalen 2011

Nu kan du ta del av det senaste numret av GöteborgsLiberalen.

Björkqvist (FP): Fokus måste vara fler bostäder

Göteborgs största problem i stadsplaneringen är den akuta bristen på bostäder. Den rödgröna majoriteten antog sina mål som lägger fast inriktningen för stadsbyggnaden för kommande år vid förra sammanträdet den 4 oktober. På dagens sammanträde avslogs alliansens förslag till förbättringar.

- Alliansen har lagt ett eget inriktningsdokument med tydliga och prioriterade mål för att få fram fler bostäder i Göteborg, som röstades ner förra mötet. Men idag behandlade nämnden ett tilläggsyrkande alliansen lagt till majoritetens budget, för att förbättra möjligheten att få till fler bostäder, säger Kjell Björkqvist (FP) 1:e vice ordförande i nämnden.

- Skulle exploatörer som själva vill planera och betala för en detaljplan kunna göra det i större utsträckning, kunde resurserna på stadsbyggnadskontoret användas till att leda ännu flera planer samtidigt, fortsätter Kjell Björkqvist.

Flera oberoende undersökningar visar att Göteborgs stad har sämre näringslivsklimat än både Malmö och Stockholm och plan- och byggprocessen är ofta vad som drar ner betygen.

- I vårt förslag föreslår vi att ett stort fokus under 2012 bör ligga på att förbättra servicen på kontoret. Till exempel bättre öppettider och ett åtgärdspaket för att öka nöjdkundindex, avslutar Kjell Björkqvist (FP). Det gäller både bemötandet av enskilda, små och stora företag.