9 november 2011

Fler unga behöver ett jobb

Arbete. En av våra viktigaste utmaningar är att få fler ungdomar i arbete. Om unga människor går rakt ut i arbetslöshet, efter fler år i skolan, är det lätt att de tappar fotfästet och tron på framtiden. Enligt arbetsförmedlingens statistik från september fanns drygt 4 500 unga som var öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Göteborg. Det skriver Helene Odenjung och Ann Catrine Fogelgren på GT debatt i dag som menar att genom lärlingsprovanställningar och fler praktikplatser i verktygslådan kan vi i kommunerna fortsätta att minska ungdomsarbetslösheten och skapa jobb för unga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar