29 november 2011

Alliansen säger nej till neddragningar på SU

De ramar som Hälso- och sjukvårdsnämnderna har för 2012 är helt enkelt inte tillräckliga för att sjukvården och SU ska kunna klara vården för 2012, skriver företrädare för Alliansen i styrelsen för SU på GP debatt i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar