1 november 2011

Björkqvist (FP): Fokus måste vara fler bostäder

Göteborgs största problem i stadsplaneringen är den akuta bristen på bostäder. Den rödgröna majoriteten antog sina mål som lägger fast inriktningen för stadsbyggnaden för kommande år vid förra sammanträdet den 4 oktober. På dagens sammanträde avslogs alliansens förslag till förbättringar.

- Alliansen har lagt ett eget inriktningsdokument med tydliga och prioriterade mål för att få fram fler bostäder i Göteborg, som röstades ner förra mötet. Men idag behandlade nämnden ett tilläggsyrkande alliansen lagt till majoritetens budget, för att förbättra möjligheten att få till fler bostäder, säger Kjell Björkqvist (FP) 1:e vice ordförande i nämnden.

- Skulle exploatörer som själva vill planera och betala för en detaljplan kunna göra det i större utsträckning, kunde resurserna på stadsbyggnadskontoret användas till att leda ännu flera planer samtidigt, fortsätter Kjell Björkqvist.

Flera oberoende undersökningar visar att Göteborgs stad har sämre näringslivsklimat än både Malmö och Stockholm och plan- och byggprocessen är ofta vad som drar ner betygen.

- I vårt förslag föreslår vi att ett stort fokus under 2012 bör ligga på att förbättra servicen på kontoret. Till exempel bättre öppettider och ett åtgärdspaket för att öka nöjdkundindex, avslutar Kjell Björkqvist (FP). Det gäller både bemötandet av enskilda, små och stora företag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar