24 november 2011

Granska äldreomsorgen

I dag presenterar Alliansen två nya förslag för att stärka och förbättra äldreomsorgen i Göteborg. Kommunstyrelsen föreslås genomföra en riktad kommunal tillsyn och granskning av stadens äldreomsorg. Samtidigt läggs ett förslag om att ta fram ett kommungemensamt uppföljningsverktyg, med fokus på kvalité.

- Vi behöver ta ett helhetsgrepp om äldreomsorgen där kommunstyrelsen tar ett större ansvar. Därför vill vi nu att granska och genomföra en kommunal tillsyn i all äldreomsorgsverksamhet i staden. Alliansen vill få en genomarbetad lägesrapport om situationen inom omsorgen och vi menar att det behövs en utgångspunkt för det fortsatta kvalitetsarbetet inom staden, säger biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP).

Läs mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar