9 juli 2013

Pojkars läsning en framtidsfråga

I Litteraturutredningen från 2012, konstateras att den unga generationens läsfärdighet och läsvanor försämrats under de senaste tio åren, i första hand gällande pojkar. Det finns ett starkt samband mellan läsning och skolresultat i andra ämnen. Detta är inte bara ett utbildningsproblem utan också ett demokrati- och jämställdhetsproblem som riskerar att få allvarliga återverkningar i samhället och bidra till utanförskap. Beskrivningen om svenska pojkars minskade läsförmåga är oroväckande, skriver Ann Catrine Fogelgren (FP) i en replik på GP debatt.