24 september 2012

Pröva vår strategi för billigare bostäder

Det ekonomiska utanförskapet är det största hindret för att skapa en stad för alla. Därför är vår strategi för hur man kan bygga billigare bostäder och bevara äldre lägenheter med låga hyror väl värd att pröva, det  skriver Kjell Björkqvist och Kristina Bergman Alme (FP) på GP debatt.

Läs Kjell och Kristinas motion om en strategi för billiga bostäder. 

3 september 2012

Regeringen kraftsamlar – nu är det dags för Göteborg

Fogelgren (FP)
Regeringen kommer i höstbudgeten att inkludera en satsning på 100 miljoner kronor årligen för att stärka kommunernas arbete mot utanförskap. I Göteborg är områdena Gårdsten, Hjällbo, Norra Biskopsgården samt västra och östra Bergsjön aktuella.

– Det här är en välkommen satsning på Göteborg. Nu när regeringen kraftsamlar på allvar är det dags för majoriteten att leverera de resultat som behövs för att kunna ta del av satsningen, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande kommunalråd i Göteborg.
Stödet föreslås få formen av ett prestationsbaserat bidrag till kommuner som presenterar förbättrade resultat inom utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd.

– Regeringen gör mycket på nationell nivå. Men det är genom arbete, bra skolor, trygga bostadsområden och en oförsonlig kamp mot diskriminering som vi kan kraftsamla mot utanförskapet i Göteborg. Här har staden en resa att göra och det är dags för majoriteten att börja leverera på integrationsområdet, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

I nyhetsflödet: GP,