29 mars 2010

Jackpot för trygghetsboenden i Göteborg!

- Det är sällan samtliga remissinstanser i kommunen är så enigt positiva till en motion som vår motion om att i Göteborg dels sätta igång en samlad planering och utbyggnad av trygghetsboenden för äldre, dels se till att vid all ny- och ombyggnation skapa tillgängliga boenden för äldre, säger Mikael Janson (FP), ersättare kommunstyrelsen, och Kjell Björkqvist (FP), vice ordförande fastighetsnämnden.

- Det är glädjande att vi nu kan komma igång med den mest omfattande framtidsfrågan för dagens och morgondagens äldre; möjligheten att få ett anpassat boende med närhet till service, gemenskap med andra och olika aktiviteter samt tillgång till vård och omsorg, fortsätter Mikael Janson (FP) och Kjell Björkqvist (FP).

- Att alla äldre till varje pris vill bo kvar hemma, har varit en seglivad myt att ta död på. Många ensamma och isolerade äldre vill inget hellre än att flytta till ett bättre anpassat boende om det bara finns attraktiva alternativ av olika slag. Det gör det inte i dagens Göteborg. Nu och med stöd av alliansregeringens stimulansmedel kan det börja hända något. Det tackar vi för, avslutar Mikael Janson (FP) och Kjell Björkqvist (FP).


GT uppmärksammar motionen här.


28 mars 2010

Kärnkraft är enda valet i dag

Basindustrin sysselsätter tusentals människor på många orter i landet. En av grundförutsättningarna för den är tillgången på energi till konkurrenskraftiga priser. Det skriver idag Eva Flyborg, Jasenko Selimovic och Cecilia Wigström på GT debatt.

25 mars 2010

Konstnärlig kvalitet kräver proffs

Om kulturen i Sverige ska vara värd namnet måste konstnärer kunna göra sitt jobb med respekt – i stället för med a-kassa. Det kräver ett smalare kulturbegrepp och proffs, det skriver Jasenko Selimovic (FP) på GP debatt.

22 mars 2010

"Demokratiska företrädare har ett ansvar"

Efter många turer kunde vårt förslag om att vi, i kommunens arbete med mänskliga rättigheter, som en grundläggande utgångspunkt för allt vi gör i mötet med göteborgarna, betona att det även gäller i mötet med människor i andra länder. Det skriver folkpartisterna Mikael Janson och Piotr Kiszkiel på GT debatt.

16 mars 2010

FP prioriterar barn och utbildning, integration och äldre

Debatt. Kommunalrådet Helene Odenjung (FP) ger idag väljarna i Göteborg tre tydliga besked: vi prioriterar barn och utbildning, integration och äldre. I vår stad ska göteborgarna även få valuta för skatten och göra sina egna val och prioriteringar. Göteborg ska dessutom bli en kunskapsstad i världsklass, skriver Helene på GP debatt.

Janson (FP): Vad händer med den palliativa vården

Mikael Janson, ersättare (FP) i kommunstyrelsen, lägger nu sitt sista egna inspel i kommunfullmäktige där han interpellerar kommunstyrelsens ordförande om hur det går med palliativa vården, som blivit allt mer uppsplittrad i de enskilda stadsdelsnämnderna.

- Få insatser betyder nog så mycket för enskilda människor som en väl fungerande palliativ vård för den som befinner sig i livets slutfas och alla i omgivningen vet att det finns inget hopp annat än ett värdigt, hänsynsfullt och smärtlindrande farväl, som kan gå väldigt olika fort. Så inleder Mikael Janson sin nya interpellation om den palliativa vården i Göteborg. Det var därtill precis samma inledning som den interpellation han hade uppe för debatt i fullmäktige för ett år sedan. Då lovades utredning och åtgärder från den styrande minoriteten. Men inget har sedan hänt.

- Vi har inte råd att slösa med tiden för människor som absolut inte har någon tid kvar. Det fungerar alldeles för olika i stadsdelarna. Så får det inte vara och vi måste göra vårt yttersta. Kritik finns mot att en så uppsplittrad palliativ vård som skett i Göteborg tappar möjligheter att fullt ut erbjuda den högkvalificerade vård och omvårdnad det handlar om att ta hand om döende människor och deras anhöriga. Därför är det så viktigt att vi får fakta på bordet för kloka beslut - och det nu, avslutar Mikael Janson (FP).

14 mars 2010

"FP har högt i tak och tillåter olika åsikter i debatten"

Dubbelspår och höghastighetståg är två vitt skilda saker. Kia Andreasson blandar ihop korten, skriver Pär Ekström och Helene Odenjung (FP) i en slutreplik om tågförbindelserna på GP debatt. Kommunalrådet Kia Andreasson (MP) raljerar i en replik om tågtrafik och Folkpartiet liberalernas politik. Vårt parti kännetecknas av högt i tak och som tillåter olika åsikter i debatten. Vi erbjuder exempelvis alla, som är intresserade, att delta i utformningen av partiets lokala valplattform. I frågan om höghastighetståg är vi dock överens.

9 mars 2010

Selimovic: "Socialismen hotar fortfarande friheten"

Jag vill att mina barn ska säga att vi gav dem en större chans att välja sina liv än vad jag fick. Därför vill jag inte att vi snubblar in i en svensk framtid. Vi ska inte gå tillbaka till gamla världar och lösningar. Visst, politiken måste vara lika realistisk som den är optimistisk. Men jag gav mig inte in i politiken för att frukta framtiden utan för att forma den. Det skriver Jasenko Selimovic, riksdagskandidat från Göteborg, på Sidan 4 i Expressen.

8 mars 2010

Janson (FP): Göteborg behöver mobila psykiatriska jourteam

Folkpartisten Mikael Janson gör nu sina sista två inspel i kommunfullmäktige, för att sätta förnyat tryck i viktiga frågor som han drivit genom åren. Först ut är att väcka frågan om mobila psykiatriska jourteam i Göteborg.

- Har jag väl tagit tag i en fråga, så släpper jag den inte gärna förrän jag ser konkreta resultat. Det finns ett akut behov av mobil jourpsykiatri i Göteborg och det är sorgligt att det inte redan finns, säger Mikael Janson (FP). Han lyfter nu frågan till kommunfullmäktige i en ny interpellation. Efter tidigare initiativ kom konkreta förslag på lösningar fram, men frågan har hamnat i långbänk.

- Det behövs en akut mobil psyikatri som kan komma ut och möta de människor som är svårast att nå, och aldrig kommer att kunna fås till ett sjukhus för att få hjälp. En psykiatri som kan bistå fältare och boendeverksamhet som inte har kompetens och förmåga att hantera människor med långvariga psykisk sjukdom eller akuta psykoser. Det är en av de sista viktiga pusselbitarna i arbetet mot hemlöshet. För då kan staden erbjuda alla göteborgare den hjälp de behöver för att komma igen och vidare i livet, avslutar Mikael Janson (FP).

Släng ut gubbarna ur sofforna i morgon-tv

Debatt. Fortfarande är det männen som dominerar totalt om man tittar på vilka experter som intervjuas i media. Vi behöver därför ett verktyg för att hitta kvinnorna, en nationell databas där medier, näringsliv, tjänstemän, myndigheter och politiker kan hitta kvinnliga experter som kan och vill ställa upp. Det skriver skriver Eva Flyborg (FP) på GP debatt.

5 mars 2010

FP säger nej till betyg på lärare

Kommunstyrelsen behandlade igår Anders Flanking (C) motion om ökat elevmedverkan i utvärderingen av undervisningen. Det resulterade i att socialdemokraterna - tillsammans med vänstern och miljöpartiet - nu öppnar för att eleverna ska få sätta betyg på lärarna. Kommunalrådet Helene Odenjung lämnar ett tydligt besked på sin blogg: Folkpartiet säger nej till det!

Pär Gustafsson, ledamot i utbildningsnämnden, bloggar också om beslutet.

2 mars 2010

Inga gamla tiders bostadsförmedling

Debatt. Ibland kan man undra varför vänstern driver frågan så hårt när kötid finns med som en av flera parametrar som tas hänsyn till på Boplats Göteborg. Det skriver Kjell Björkqvist (FP), vice ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg i en replik på GP debatt.

1 mars 2010

Tyck till om FP:s valplattform

Nu kan vem som helst vara med och påverka utformningen av folkpartiet liberalerna i Göteborgs valplattform.

Partiet är det första i Göteborgs kommun som öppet låter medlemmar och intresserade vara med och tycka till om förslaget till valplattform. Förslaget, som är utarbetat under hösten, är framtaget av en grupp medlemmar och har nu publicerats på FP:s lokala idéutvecklingsblogg. Förslagen är nu öppna för debatt och kommer framöver att fastställas av ett internt medlemsmöte.

Kristina bloggar om det här.

Björkqvist invigde nya bostäder i Fiskebäcks hamn

Kjell Björkqvist (FP), vice ordförande i fastighetsnämnden, inviger JM:s byggnationen av 24 stycken bostäder i Fiskebäcks hamn, genom att symboliskt klippa bandet. De flesta som köpt lägenheterna kommer från närområdet och många av dem var också med på invigningen. Efteråt serverades gulaschsoppa med kuvertbröd och kaffe o chokladkaka.