29 mars 2010

Jackpot för trygghetsboenden i Göteborg!

- Det är sällan samtliga remissinstanser i kommunen är så enigt positiva till en motion som vår motion om att i Göteborg dels sätta igång en samlad planering och utbyggnad av trygghetsboenden för äldre, dels se till att vid all ny- och ombyggnation skapa tillgängliga boenden för äldre, säger Mikael Janson (FP), ersättare kommunstyrelsen, och Kjell Björkqvist (FP), vice ordförande fastighetsnämnden.

- Det är glädjande att vi nu kan komma igång med den mest omfattande framtidsfrågan för dagens och morgondagens äldre; möjligheten att få ett anpassat boende med närhet till service, gemenskap med andra och olika aktiviteter samt tillgång till vård och omsorg, fortsätter Mikael Janson (FP) och Kjell Björkqvist (FP).

- Att alla äldre till varje pris vill bo kvar hemma, har varit en seglivad myt att ta död på. Många ensamma och isolerade äldre vill inget hellre än att flytta till ett bättre anpassat boende om det bara finns attraktiva alternativ av olika slag. Det gör det inte i dagens Göteborg. Nu och med stöd av alliansregeringens stimulansmedel kan det börja hända något. Det tackar vi för, avslutar Mikael Janson (FP) och Kjell Björkqvist (FP).


GT uppmärksammar motionen här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar