16 mars 2010

Janson (FP): Vad händer med den palliativa vården

Mikael Janson, ersättare (FP) i kommunstyrelsen, lägger nu sitt sista egna inspel i kommunfullmäktige där han interpellerar kommunstyrelsens ordförande om hur det går med palliativa vården, som blivit allt mer uppsplittrad i de enskilda stadsdelsnämnderna.

- Få insatser betyder nog så mycket för enskilda människor som en väl fungerande palliativ vård för den som befinner sig i livets slutfas och alla i omgivningen vet att det finns inget hopp annat än ett värdigt, hänsynsfullt och smärtlindrande farväl, som kan gå väldigt olika fort. Så inleder Mikael Janson sin nya interpellation om den palliativa vården i Göteborg. Det var därtill precis samma inledning som den interpellation han hade uppe för debatt i fullmäktige för ett år sedan. Då lovades utredning och åtgärder från den styrande minoriteten. Men inget har sedan hänt.

- Vi har inte råd att slösa med tiden för människor som absolut inte har någon tid kvar. Det fungerar alldeles för olika i stadsdelarna. Så får det inte vara och vi måste göra vårt yttersta. Kritik finns mot att en så uppsplittrad palliativ vård som skett i Göteborg tappar möjligheter att fullt ut erbjuda den högkvalificerade vård och omvårdnad det handlar om att ta hand om döende människor och deras anhöriga. Därför är det så viktigt att vi får fakta på bordet för kloka beslut - och det nu, avslutar Mikael Janson (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar