22 mars 2010

"Demokratiska företrädare har ett ansvar"

Efter många turer kunde vårt förslag om att vi, i kommunens arbete med mänskliga rättigheter, som en grundläggande utgångspunkt för allt vi gör i mötet med göteborgarna, betona att det även gäller i mötet med människor i andra länder. Det skriver folkpartisterna Mikael Janson och Piotr Kiszkiel på GT debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar