14 april 2012

Minska skolavhoppen i Göteborg

Helene Odenjung (FP)
Robert Hammarstrand (S) och Olle Ludvigsson (S) tar upp ett allvarligt samhällsproblem gällande skolavhoppen. Men innan socialdemokraterna lägger ansvaret på regeringen bör man städa framför egen dörr, skriver Helene Odenjung (FP) på GP debatt i dag.

Läs mer om Göteborgsregionens satsning Plug in som syftar till att minska avhoppen från skolan.

12 april 2012

På byggfronten intet nytt

Bostadsbrist är ett stort problem i Göteborg och därför är det frustrerande men också motiverande att sitta i fastighetsnämnden. Det har nu gått 15 månader av denna  mandatperiod och det är dags att se över hur det har gått. I tidningen kan man ibland läsa att det skulle vara mycket på gång, samtidigt som det står att det skulle vara ännu mer på gång om inte alla planer skulle överklagas. Är det så eller är verkligheten något helt annat? Gör majoriteten det som krävs?
 
Den statistik som ofta används visar antalet färdigställda bostäder, vilket naturligtvis är rätt eftersom det är inflyttningsklara bostäder som medborgarna efterfrågar. Nackdelen är att det inte utifrån sådana siffror går att bedöma majoritetens ambition eller förvaltningens effektivitet. Siffrorna påverkas av överklagande av byggplaner och konjunkturen i byggbranschen, vilket politikerna har svårt att styra över. En bättre statistik att undersöka är därför hur många planer som är påbörjade. Den visar majoritetens verkliga ambition. Jag har vid ett flertal tillfällen i nämnden efterlyst att vi skall ha detta som ett nyckeltal för uppföljningen, men majoriteten har inte varit intresserad av uppföljning. Informationen finns i form av beslut om markanvisning vid varje möte men det är svårt att se trenderna. En månad kan det vara 600 lägenheter och sen flera månader utan en enda. 

Jag har därför sammanställt hur många lägenheter som börjat planeras i en graf. Den visar dels antalet lägenheter som man påbörjat planer för, dels innevarande månaden och dels ett medelvärde för de senaste sex månaderna.

Markanvisningar i Göteborgs stad
Kraftansträngning gjordes i sista månaderna i förra mandatperioden. Under slutet av 2011 försökte man göra samma sak för att rätta till det årets siffror men utan att lyckas. Sedan dess har man inte startat en ända ny plan. Så för att svara på de inledande frågorna. Nej, det byggs inte tillräckligt mycket med bostäder och majoriteten gör inte ens i närheten av vad som krävs.

Pär Ekström (FP)
Ledamot i fastighetsnämnden

Inför ett fjärde år på teknikprogrammet

Om Sverige ska vara en framgångsrik industrination på 2000-talet måste vi förse industrin med duktiga ingenjörer. Rekryteringsläget börjar bli svårt och ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är dags att återinföra en gymnasieingenjörsexamen i Göteborg. Det skriver Helene Odenjung (FP) och Kristina Tharing (M) på GT debatt i dag.

10 april 2012

Låt byggföretagen betala sin detaljplan

Det behöver byggas många fler bostäder. Det vet alla. För att uppnå målet med att bygga bort bostadsbristen i Göteborg behövs nya grepp. Allt kan och skall inte styras politiskt. Marknaden är den som bygger utifrån de behov som finns. Men kommunen har ett stort ansvar genom det kommunala planmonopolet att möjliggöra det. Det skriver Kjell Björkqvist (FP) på GP debatt i dag och föreslår att byggföretagen ska få möjligheten att betala för sin egen detaljplan för att snabba upp processen. 

8 april 2012

Boende fick äta med avföring på händerna

Hetsjakten på den privata äldreomsorgen skapar en skev bild av kvaliteten på dessa jämfört med kommunala boenden. I Kärra finns ett kommunalt äldreboende som genererat en stor mängd Lex-Sarah-anmälningar. I ett av fallen lät personalen en strokedrabbad man äta sin mat med sin egen avföring på händerna, skriver Bo Anderssen (FP) på GP debatt idag.

4 april 2012

FP söker utredningssekreterare

Folkpartiet liberalernas nuvarande utredningssekreterare i Göteborg lämnar oss för nya spännande utmaningar. Vi söker därför förstärkning till FP:s kansli i kommunstyrelsen. Läs hela annonsen.

Nytt nummer av GöteborgsLiberalen

Nu kan kan du ta del av ett nytt nummer av GöteborgsLiberalen, Folkpartiet liberalerna i Göteborgs medlemstidning. Tidningen kommer i brevlådan efter påskhelgen.

GöteborgsLiberalen nr 2 - 2012