12 april 2012

På byggfronten intet nytt

Bostadsbrist är ett stort problem i Göteborg och därför är det frustrerande men också motiverande att sitta i fastighetsnämnden. Det har nu gått 15 månader av denna  mandatperiod och det är dags att se över hur det har gått. I tidningen kan man ibland läsa att det skulle vara mycket på gång, samtidigt som det står att det skulle vara ännu mer på gång om inte alla planer skulle överklagas. Är det så eller är verkligheten något helt annat? Gör majoriteten det som krävs?
 
Den statistik som ofta används visar antalet färdigställda bostäder, vilket naturligtvis är rätt eftersom det är inflyttningsklara bostäder som medborgarna efterfrågar. Nackdelen är att det inte utifrån sådana siffror går att bedöma majoritetens ambition eller förvaltningens effektivitet. Siffrorna påverkas av överklagande av byggplaner och konjunkturen i byggbranschen, vilket politikerna har svårt att styra över. En bättre statistik att undersöka är därför hur många planer som är påbörjade. Den visar majoritetens verkliga ambition. Jag har vid ett flertal tillfällen i nämnden efterlyst att vi skall ha detta som ett nyckeltal för uppföljningen, men majoriteten har inte varit intresserad av uppföljning. Informationen finns i form av beslut om markanvisning vid varje möte men det är svårt att se trenderna. En månad kan det vara 600 lägenheter och sen flera månader utan en enda. 

Jag har därför sammanställt hur många lägenheter som börjat planeras i en graf. Den visar dels antalet lägenheter som man påbörjat planer för, dels innevarande månaden och dels ett medelvärde för de senaste sex månaderna.

Markanvisningar i Göteborgs stad
Kraftansträngning gjordes i sista månaderna i förra mandatperioden. Under slutet av 2011 försökte man göra samma sak för att rätta till det årets siffror men utan att lyckas. Sedan dess har man inte startat en ända ny plan. Så för att svara på de inledande frågorna. Nej, det byggs inte tillräckligt mycket med bostäder och majoriteten gör inte ens i närheten av vad som krävs.

Pär Ekström (FP)
Ledamot i fastighetsnämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar