26 februari 2010

Minoritetsgrupper får utredning

- På gårdagens kommunfullmäktige fick jag av Anna Johansson (S), ansvarig för minoritetsfrågorna, svaret att en utredning satts igång om Göteborgs ska bli ett förvaltningsområde för minoritetsspråken. Alla, inklusive jag själv, tackade för det, men allteftersom Anna Johansson fortsatte svara på mina frågor framkom att någon sådan utredning inte alls satts igång. Det var bara ett uttalat önskemål från framförallt minoritetsspråkgrupperna själva, säger Mikael Janson (FP) ersättare i kommunstyrelsen.

- Vi var med andra ord tillbaka på ruta ett, två månader efter att den nya lagstiftningen trätt i verket. Ett antal kommuner såsom Borås och Västerås har redan meddelat regeringen sitt intresse om att bli förvaltningsområden för sina minoritetsgrupper, särskilt de finsktalande. Nu avser vi att se till att den utredningen kommer till stånd, så att vi kan fatta ett välgrundat beslut och ge våra minoritetsgrupper det erkännande de söker, avslutar Mikael Janson (FP).

19 februari 2010

Nytt syre behövs i stadsbyggnadsdebatten

Debatt. Om vi inte tar debatten och tillåter medborgare, politiker och arkitekter tävla om hur vi ska utveckla staden så missar vi möjligheten att skapa något som både ger eko i omvärlden, ger bestående värden för göteborgarna och förutsättningar för fler möten mellan människor. Då räcker det inte bara att utveckla centrala staden och Rosenlund, skriver bland andra Mikael Janson och Helene Odenjung (FP) på GP debatt.

13 februari 2010

Socialdemokraterna kopierar folkpartimotion

Helena Holmberg (FP), ledamot i fullmäktige, motionerade till fullmäktige i Göteborg 2007 tillsammans med partikollegorna Mikael Janson, Kjell Björkqvist och Kristina Bergman Alme om att rusta upp Rosenlundsområdet. I helgen publicerade GP en debattartikel skriven av Anneli Hultén och Ove Nilsson (S), där de två menar att Rosenlund förtjänar en upprustning. Helena menar att socialdemokraterna nu har kopierat folkpartiets åsikt.

- Jag gratulerar Anneli Hulthén och Ove Nilsson (s) till en lysande debattartikel om Rosenlund. Däremot tycker jag att de åtminstone kunde ha nämnt att artikeln är en copy-paste på en motion jag har varit med och skrivit. Som socialdemokraterna dessutom avslog i kommunfullmäktige 2008, kommenterar Helena Holmberg artikeln.

När motionen presenterades i september 2007 kommenterade motionärerna sin motion här:
Det andra steget är att staden tar initiativ till ett utvecklingsarbete för stadsdelen Rosenlund i samarbete med fastighetsägarna och eventuellt näringsidkarna i området. Det är dags att en gång för alla nu göra en kraftsamling för att återerövra Rosenlund som ett attraktivt och inbjudande stråk för alla göteborgare och besökare under dygnets alla timmar.

12 februari 2010

Jan Björklund om regeringens lärarutbildningsreform

Direkt väljardemokrati stävjar politikerförakt

Debatt. Om vi i Sverige vill hindra politikerföraktet att växa ytterligare bör Sveriges politiska partier se över sina arbetsmetoder. Ett sätt att stärka demokratin är att slopa personvalsspärrarna och fördela partiernas mandat efter dem som fått flest kryss på röstsedlarna. Det skriver Karl Beijbom och Mikael Wendt (FP) på GP debatt.

Nytt nummer av GöteborgsLiberalen

I dagarna kommer ett nytt nummer av GöteborgsLiberalen ut till folkpartiets medlemmar. Du kan redan nu läsa årets första upplaga här på webben eller nedan. Tidningen tar tempen på FP:s toppkandidater.


11 februari 2010

Tänk nytt för att minska ungdomsarbetslösheten

Debatt. För att motverka den ökande ungdomsarbetslösheten krävs ökade insatser, även inom stadsdelsnämnderna. Ett sätt är att söka samverkan i ökad omfattning med lokala arbetsgivare. Det skriver Björn Jedvert (FP) tillsammans med sina Allianskollegor i SDN Lundby på GP debatt.

10 februari 2010

Götaplatsen kommer att lysas upp

En enig kommunstyrelse ställde sig idag bakom folkpartisten Kerstin Ekmans motion om att åtgärda belysningen på Götaplatsen.

- Det är dags att lysa upp Götaplatsen, så att vi får en trygg och vacker plats som vi kan vara stolta över, sa Kerstin i en kommentar när hon presenterade sin motion. Nu blir hennes förslag verklighet.

Läs tidigare nyheter: Lys upp Götaplatsen! och Götaplatsen måste få ljus.

MR-utbildning väntar göteborgska företrädare

- Det är glädjande att alla partier i kommunstyrelsen nu är överens om vikten av kunskap kring mänskliga rättigheter i våra internationella utbyten, säger Mikael Janson (FP), ersättare i kommunstyrelsen, med anledning av att hans och Piotr Kiszkiel (FP) motion idag behandlades av kommunstyrelsen.

- Det är ett ytterligare steg för att få den ordning som krävs i det intima utbyte Göteborg sedan flera decennier har med Shanghai, den viktigaste staden i världens största diktatur. Vi måste alla dra vårt strå till stacken för ökad demokrati och mänskliga rättigheter, det är vårt ansvar som demokratiska företrädare. Utbildning för våra företrädare kommer att göra nytta, avslutar Mikael Janson (FP).

Läs tidigare nyheter: Inrätta en utbildning i MR-kunskap! och Kurser behövs i människorätt.

Mångkulturalism som politisk ideologi är farligt

Debatt. Jag ogillar mångkulturalism som politisk ideologi eftersom den prioriterar grupprättigheter. På så sätt förvandlas etniska och religiösa grupper till isolerade öar där separatism och skillnader mot majoriteten uppmuntras, i stället för gemenskap med den, skriver Jasenko Selimovic (FP) på GP debatt idag. Apropå skadeståndet till en muslimsk man som vägrade skaka hand med ett företags kvinnliga vd.

5 februari 2010

Odenjung frågar om IT i skolan

Folkpartiets kommunalråd Helene Odenjung har nyligen interpellerat kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthen om IT-situationen i Göteborgs stads skolor. Hon konstaterar på sin blogg, att kommunen ligger efter i utvecklingen och att elevers IKT-kompetens är något som är beroende av var man bor. Kristina Palmgren bloggar om Helenes initiativ.

2 februari 2010

Birgitta Ohlsson ny EU-minister




Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för Folkpartiet liberalerna, utnämndes i dag till EU-minister.

- Jag är glad att Birgitta Ohlsson har tackat ja till att bli EU-minister. Birgitta Ohlsson har lång utrikespolitisk erfarenhet och har ett starkt engagemang för Europafrågor, säger utbildningsminister Jan Björklund.