13 februari 2010

Socialdemokraterna kopierar folkpartimotion

Helena Holmberg (FP), ledamot i fullmäktige, motionerade till fullmäktige i Göteborg 2007 tillsammans med partikollegorna Mikael Janson, Kjell Björkqvist och Kristina Bergman Alme om att rusta upp Rosenlundsområdet. I helgen publicerade GP en debattartikel skriven av Anneli Hultén och Ove Nilsson (S), där de två menar att Rosenlund förtjänar en upprustning. Helena menar att socialdemokraterna nu har kopierat folkpartiets åsikt.

- Jag gratulerar Anneli Hulthén och Ove Nilsson (s) till en lysande debattartikel om Rosenlund. Däremot tycker jag att de åtminstone kunde ha nämnt att artikeln är en copy-paste på en motion jag har varit med och skrivit. Som socialdemokraterna dessutom avslog i kommunfullmäktige 2008, kommenterar Helena Holmberg artikeln.

När motionen presenterades i september 2007 kommenterade motionärerna sin motion här:
Det andra steget är att staden tar initiativ till ett utvecklingsarbete för stadsdelen Rosenlund i samarbete med fastighetsägarna och eventuellt näringsidkarna i området. Det är dags att en gång för alla nu göra en kraftsamling för att återerövra Rosenlund som ett attraktivt och inbjudande stråk för alla göteborgare och besökare under dygnets alla timmar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar