26 februari 2010

Minoritetsgrupper får utredning

- På gårdagens kommunfullmäktige fick jag av Anna Johansson (S), ansvarig för minoritetsfrågorna, svaret att en utredning satts igång om Göteborgs ska bli ett förvaltningsområde för minoritetsspråken. Alla, inklusive jag själv, tackade för det, men allteftersom Anna Johansson fortsatte svara på mina frågor framkom att någon sådan utredning inte alls satts igång. Det var bara ett uttalat önskemål från framförallt minoritetsspråkgrupperna själva, säger Mikael Janson (FP) ersättare i kommunstyrelsen.

- Vi var med andra ord tillbaka på ruta ett, två månader efter att den nya lagstiftningen trätt i verket. Ett antal kommuner såsom Borås och Västerås har redan meddelat regeringen sitt intresse om att bli förvaltningsområden för sina minoritetsgrupper, särskilt de finsktalande. Nu avser vi att se till att den utredningen kommer till stånd, så att vi kan fatta ett välgrundat beslut och ge våra minoritetsgrupper det erkännande de söker, avslutar Mikael Janson (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar