11 februari 2010

Tänk nytt för att minska ungdomsarbetslösheten

Debatt. För att motverka den ökande ungdomsarbetslösheten krävs ökade insatser, även inom stadsdelsnämnderna. Ett sätt är att söka samverkan i ökad omfattning med lokala arbetsgivare. Det skriver Björn Jedvert (FP) tillsammans med sina Allianskollegor i SDN Lundby på GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar