4 november 2008

Inrätta en utbildning i MR-kunskap!

I en motion i fullmäktige föreslår folkpartisterna Mikael Janson och Piotr Kiszkiel att inrätta en utbildning i kulturkompetens och mänskliga rättigheter med inriktning på relevanta länder som Göteborgs stad har utbyte med.

- Det är dags att sluta blunda och passivt legitimera diktaturer. Representanter från Göteborg har ett ansvar för att på bästa lämpliga sätt lyfta frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter under besök och utbyten med andra länder där det är uppenbart att dessa grundläggande värden inte respekteras, säger Mikael Janson och Piotr Kiszkiel med anledning av de har väckt frågan i fullmäktige.

- Även om den olympiska elden har slocknat i Peking har vi ett ansvar för att hålla den demokratiska processen igång, inte minst kan vi göra detta inom ramen för vårt omfattande samarbete med Shanghai som är den ekonomiskt viktigaste staden i världens största diktatur. Vi tror att en utbildning för alla som å kommunens vägnar är involverade i ett internationellt utbyte kan bidra med både kunskaper och insikter som är viktiga att ha med sig i bagaget när man som officiell företrädare ska representera Göteborg runt om i världen, avslutar Mikael Janson och Piotr Kiszkiel.

Motionen kan du läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar