14 november 2008

Äntligen mobila psykiatriteam!

- Det är utmärkt att den styrande minoriteten nu - äntligen - tar tag i frågan om att tillsammans med sjukvården utreda förutsättningarna för att få till stånd mobila psykiatriteam i Göteborg. Det är en utfästelse ansvarige Dario Espiga (s) gjorde i samband med att jag väckte frågan i fullmäktige för ett halvår sedan. Just därför är det samtidigt lite tråkigt att man sin vana trogen inte ens bemödar sig om att lägga det som ett gemensamt yrkande eftersom vi ju alla idag är överens om behovet, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är på gränsen till skandalöst att uppsökande mobila team inte finns i en stad som Göteborg. Vi behöver uppsökande hemlöshetsverksamhet och professionell psykiatrisk kompetens som kan diagnostisera rätt och därmed veta hur man bäst hjälper. Människor som är omöjliga att få med sig till socialkontoret eller sjukvården, behöver också få hjälp. Därför är det så nödvändigt med mobila team som kan komma ut och möta dessa människor där de är, såväl i en akut krissituation som för att kunna börja den mer mödosamma vägen tillbaka till ett förhoppningsvis mer normaliserat och värdigt liv, fortsätter Mikael Janson (fp).

- Det är något vi lyft fram många gånger i olika sammanhang under årens lopp. Därför är detta - om än senkomna - initiativ nu så välkommet, avslutar Mikael Janson (fp).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar