24 november 2008

Äldre måste få mer inflytande

Debatt. I dag genomförs en konferens i Göteborg på temat "Att bli äldre och bo i Göteborg - är staden beredd?" Detta är en mycket viktig frågeställning. Befolkningsutvecklingen fram till 2050 kommer att innebära en kraftig ökning av andelen äldre. Det kommer att ställa krav på fler bostäder och boendemiljöer som är anpassade till äldre. Det skriver Jonas Ransgård, Mikael Janson (fp) och Carina Liljesand på GT debatt idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar