13 november 2008

Ge göteborgs äldre svar på tal Marina!

Äldre. GP redovisar idag hur stadsdelarna fortsätter att avveckla platser på äldreboenden, samtidigt som kön fortsättar att öka. Dessutom stänger man allt mer gränserna mellan sig så att äldre inte kan flytta till det boende de vill. Vi kan bara inte låta tiden gå. Det är att svika Göteborgs äldre och deras anhöriga. Socialdemokraterna måste sluta ducka och ge göteborgarna ordentliga svar. Utvecklingen måste stoppas, säger Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar.

På kommande kommunstyrelse ligger på Mikael Jansons (fp) initiativ ett förslag från Alliansen att ge stadskansliet i uppdrag att ta tag i äldreboendefrågan och hitta nya lösningar på olika typer av boenden.

- Det räcker inte med att föra en dialog med stadsdelspolitikerna. Deras chackerande med de äldre måste få ett slut. Den styrande minoriteten i kommunstyrelsen måste därför visa lite politisk handlingskraft och ta sitt ansvar. Det behövs ett samlat grepp kring utbygganden av äldreboenden i Göteborg. Marina Johansson (s) har nu, återigen, möjligheten att rösta för ett sådant förslag. Ta den chansen nu, avslutar Mikael Janson (fp).

Mikael har sedan tidigare motionerat i frågan om ett samlat grepp för utbyggnanden av äldreboenden i Göteborg, motionen kan läsas här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar