19 november 2008

Janson (fp): Ännu ett ickebeslut i äldreboendefrågan från vänsterblocket!

ÄLDRE På dagens kommunstyrelse röstade (s), (mp) och (v) emot förslaget från (fp), (m) och (kd) om att ge stadskansliet i uppdrag att följa äldreboendeutvecklingen och ta ett samlat centralt grepp för att möta de äldres behov i Göteborg.

- När ska Marina Johansson och socialdemokraterna börja agera? Idag fanns chansen, men den togs inte. Antalet platser fortsätter att minska samtidigt som behovet av fler boenden för äldre ökar. Äldres möjligheter till valfrihet blir allt sämre allt efter att stadselarna stänger gränserna mellan sig i avsaknad av boendeplatser att erbjuda. Det liknar allt mer en stadsdelsarrest för äldre. En utveckling som vi vill bryta genom att ta ett samlat grepp om frågan. Den är idag allt för stor för de enskilda stadsdelarna, kommenterar Mikael Janson, ersättare (fp) i kommunstyrelsen.

- Det är nu en allt mer ohållbar och ovärdig vals vi ser. Hanteringen av Ekmanska i Örgryte är syn för sägen och borde bara det ha väckt vänsteblocket. Tyvärr får de äldre göteborgarna med dagens icke-besked av allt att döma fortsätta vänta på ett seriöst svar på den berättigade frågan: Kan jag känna trygghet i att den dagen behovet och önskemålet finns, så finns det också ett boende för mig?, avslutar Mikael Janson (fp).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar