18 november 2008

Folkpartiet föreslår etiska transporter vid dödsfall i ett nytt förslag

Folkpartisterna Kerstin Ekman och Mikael Janson har motionerat till fullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över ordningen för hur avlidna transporteras i Göteborg.

- Syftet med vår motion är att minimera onödiga transporter och slå vakt om den avlidnes och de anhörigas integritet och rätt att själva bestämma av vem och hur flytten av den avlidne ska ske, säger Kerstin Ekman (fp) och Mikael Janson (fp) i en kommentar till sin motion.

- Regelverk tolkas olika i Kommunsverige och Göteborg stads tolkning får etiskt tveksamma konsekvenser då den avlidne i princip transporteras fram och tillbaka över staden. Vår utgångspunkt är att det skulle kännas tryggare och ett värn för integriteten om en och samma entreprenör tar hand om livets slut. Det skulle även bespara vår miljö, avslutar Kerstin Ekman (fp) och Mikael Janson (fp).

Motionen kan läsas i sin helhet
här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar