8 mars 2010

Släng ut gubbarna ur sofforna i morgon-tv

Debatt. Fortfarande är det männen som dominerar totalt om man tittar på vilka experter som intervjuas i media. Vi behöver därför ett verktyg för att hitta kvinnorna, en nationell databas där medier, näringsliv, tjänstemän, myndigheter och politiker kan hitta kvinnliga experter som kan och vill ställa upp. Det skriver skriver Eva Flyborg (FP) på GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar