8 september 2010

Lyft ungas hälsa

Folkpartiet Liberalerna har tagit fram ett program för hur partiet vill utveckla hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götalandsregionen under den kommande mandatperioden. Programmet innehåller en rad konkreta förslag för hur hälso- och sjukvården bättre ska möta unga patienter så att de erbjuds en vård vid varje tillfälle och på varje vårdnivå som är anpassad till deras unika behov. Bland annat föreslås ett kompetenscentrum för ungas hälsa.

- Det är dags för regionen att verkligen satsa på ett lyft för ungas hälsa. Våra förslag om en regionalisering av ungdomsmottagningarna och skapandet av ett kunskapscentrum för ungas hälsa är viktiga steg mot detta, kommenterar Folkpartiets Jonas Andersson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, partiets regionala program för hur de vill förbättra hälso- och sjukvården för barn och unga.


- Jag känner mig stolt över programmets ambitiösa ansats att komma till rätta med den utbredda psykiska ohälsan bland barn och unga. För mig är det viktigt att alla goda krafter sätts in för att försöka bryta det stigma som idag omgärdar människor med psykisk ohälsa, säger Daniel Andersson, kandidat till regionfullmäktige från Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar