10 augusti 2010

Samma regler bör gälla för alla

Folkpartiet har i en motion i fullmäktige förslagit likvärdiga regler vid tilldelning av kommunal mark. Det skulle innebära det självklara - samma regler för byggande av bostäder på kommunens mark oavsett vem som förvaltar eller äger marken. Det skriver Kjell BjörkqvistGT debatt idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar