21 augusti 2010

Rätt att bestämma själv. Även äldre

Politiker borde äta maten som serveras till våra äldre uppmanar GT på ledarplats. Jag antar gärna den utmaningen. Men utmaningen är större än så i Göteborg. För när det gäller omsorgen om våra äldre har dessa i hög grad behandlats som ett kollektiv. Alla har erbjudits samma lösningar, och det har funnits en ovilja att inse att även äldre människor faktiskt är olika. Det skriver Ann Catrine FogelgrenGT debatt.

Läs mer om vad folkpartiet vill göra för äldre i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar