24 augusti 2010

Göteborg (s)ämst i klassen

Helene Odenjung kommenterar i dag Lärarnas riksförbunds stora undersökning om skolan i TV4 Göteborg. Undersökningen visar att väljarna har betydligt större förtroende för folkpartiet och alliansens politik än vad socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet har. Ann Lundgren (S) som är ansvarig för skolpolitiken i Göteborg skyller på regeringen för att kommunen har för låg skolpeng eftersom statsbidragen har minskat. Lundgrens påstående är inte sant. Göteborg har historiskt haft en låg skolpeng. Däremot har s-styrda Göteborg varit sämre än andra jämförbara kommuner att söka och använda statliga stimulansmedel. Folkpartiet vill även till skillnad från S-budgeten satsa mer resurser på gymnasieskolan i Göteborg.

Läs mer om folkpartiets skolpolitik.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar